Aloja

Uzņēmēji aicināti pieteikties “Eksporta un inovācijas balvai”

Konkursu “Eksporta un inovācijas balva” Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un Latvijas Eksportētāju asociāciju “The Red Jackets” rīko jau sešpadsmito gadu, un tā mērķis ir paust atzinību un godināt Latvijas komersantus, kas sasnieguši labus rezultātus jaunu un eksportspējīgu produktu ražošanā, inovāciju ieviešanā, kā arī eksportspējīgos jaunos tūrisma produktus.

Konkursā tiks novērtēti sasniegumi un noteikti laureāti šādās kategorijās:

  • “Eksportspējīgākais komersants” lielo/ vidējo un mazo komercsabiedrību grupās,
  • “Eksporta jaunpienācējs”,
  • “Eksportspējīgākais jaunais tūrisma produkts” komercsabiedrību/ biedrību, nodibinājumu, plānošanas reģionu vai pašvaldības iestāžu grupās,
  • “Uz zināšanām balstīta inovācija”,
  • “Eksporta čempions”,
  • “Inovācijas čempions”.

Konkursa laureāti gūs iespēju saņemt naudas balvu darījuma brauciena apmaksai vai reklāmas laukumu kādā no LIAA izdevumiem, kā arī tiesības izmantot Eksporta un inovācijas balvas 2021 laureāta zīmi savos mārketinga materiālos un uz produkta iepakojuma.

Informācija par visiem konkursa dalībniekiem tiks ievietota konkursa mājaslapā ar tiešsaisti uz uzņēmuma mājaslapu.

Konkursa pretendentu vērtēšana notiek divās kārtās. Pirmajā kārtā žūrijas komisija vērtē uzņēmēju sniegto informāciju pieteikuma anketās. Otrajā kārtā tiks vērtētas uzņēmumu vai konkursā pieteikto produktu prezentācijas.

Titula “Eksporta čempions” un “Inovācijas čempions” pretendentus izvirzīs žūrijas komisija, pamatojoties uz eksporta datiem un ieguldījumu ilgtspējīgas izaugsmes nodrošināšanā.

Dalība konkursā ir bez maksas.

Konkursa nolikums