Aloja

Izmanto ES finansējumu jaunas bioekonomikas projekta idejas koncepta radīšanai mazo un vidējo uzņēmumu attīstībai

Gada laikā, no 2020. gada oktobra līdz 2021. gada septembrim Vidzemes plānošanas reģions kopā ar partneriem no Oulu universitātes Somijā un Ziemeļu medicīnas universitātes Arhangeļskas apgabalā Krievijā strādājuši pie projekta idejas koncepta izveides, lai sagatavotos lielāka kopprojekta izstrādei un īstenošanai bioekonomikas jomā. Projekta idejas fokusā ir vietējo dabas resursu efektīva un ilgtspējīga izmantošana augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu radīšanai. Uzsvars likts uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kas savā darbībā izmanto dabas resursus un to blakusproduktus, lai radītu unikālus, aktuālajām tirgus tendencēm atbilstošus gala produktus ar augstu pievienoto vērtību.

Paredzēts apvienot zināšanas par tehnoloģijām, pētniecības un zinātnes institūciju piedāvātās iespējas un līdzšinējo labo praksi, lai veidotu jaunu starptautiska mēroga sadarbības tīklu. Gatavību iesaistīties plānotajā projektā ir izteikuši vairāki partneri Dānijā, Somijā, Norvēģijā un citās valstīs.

Projekta koncepta izstrāde īstenota projekta “Augstvērtīgu dabiskas izcelsmes  pārtikas, dzērienu, kosmētikas produktu un to pārstrādes blakus produktu pārrobežu vērtību ķēdes attīstīšana” (starptautiski pazīstams kā “Value Streams”) ietvaros ar Baltijas Jūras reģiona Interreg programmas finansiālu atbalstu.

Papildus projekta koncepta izstrādei, viena gada laikā partneri apzināja reģioniem kopīgās interešu jomas, noskaidroja potenciālo privātā sektora partneru vajadzības un intereses, tai skaitā dažādu Vidzemes reģiona uzņēmumu intereses. Informācija tika apkopota izpētes dokumentā, kas tika izmantots par pamatu jaunā projekta ieceres izstrādei.

***

Par projektu “Value Streams”

Sākuma kapitāla (t.s. seed money) projekts “Augstvērtīgu dabiskas izcelsmes pārtikas, dzērienu, kosmētikas produktu un to pārstrādes blakus produktu pārrobežu vērtību ķēdes attīstīšana (ValueStreams)” ieviests ar Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014-2020 atbalstu. Tā mērķis bija izveidot pārrobežu sadarbības tīklu, kas identificēs pārtikas un kosmētikas bioekonomikas jomās darbojošos uzņēmumu un zinātnisko institūciju iespējas attīstīt jaunus, augstvērtīgus dabiskas izcelsmes produktus īpaši fokusējoties uz esošo dabiskas izcelsmes produktu ražošanas blakusproduktu pārstrādes iespējām. Projektā spēkus apvienoja trīs partneri – Oulu universitāte (Somija), Vidzemes plānošanas reģions (Latvija), Ziemeļu  Valsts medicīniskā universitāte (Krievijas Federācija), projekta ietvaros strādājot pie jauna, lielāka mēroga projekta pieteikuma izstrādes.

Foto: unsplash.com

Jautājumiem: Irīna Kulitāne, projekta “Value Streams” vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā, irina.kulitane@konso.lv

Informāciju sagatavojusi: Anita Āboliņa, sabiedrisko attiecību vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā, anita.abolina@vidzeme.lv