Aloja

Dzejas diena Alojas Ausekļa vidusskolā

24.septembris pieteica sevi gana rudenīgi, taču vēstīja, ka nakts lietavas un vēji rimušies, ļaujot izlauzties pat pa kādam saulstaram. Tieši šis rīts bija īpaši gaidīts visai skolas saimei – no 1. līdz 12. klasei – , jo svinējām svētkus Dzeja dzīvo. Gaiss ap skolu un skolā bija satikšanās ilgu un veiksmīgas uzstāšanās saldmes piepildīts, patiesi, varēja pat sajust, ka dzeja un dzejolis vairs nav tikai grāmatā uzrakstīts teksts, bet ka tas prot dzīvot, elpot, būt saprasts un bezgalīgi iepriecināt, ka to grib arī noklausīties un ieraudzīt.
Dzeja dzīvoja it visur ap skolu – kopā ar klases audzinātāju noskatītā vietā, no kuras izskanēt un rosināt pārdomām. Par katru dzejoļa dzīvesvietu liecināja īpaši radīti plakāti jeb reklāmas rullīši, kuros varēja iepazīties ar dzīvā dzejoļa vizītkarti. Paldies vizuālās mākslas skolotājai M. Grāvelsiņai par palīdzību! Skolēni mākslas stundās radīja ne tikvien plakātu savas klases dzejolim, kuru izstādīt vidē, bet izgatavoja arī svētku afišu un Dzeja dzīvo karti, kas palīdzēja atrast dzejoļa dzīvesvietas precīzu vietu un laiku. Svētkus ievadīja un savu dzejoli rādīja pirmklasnieki, neslēpjot, ka ir sabijušies no lielā, bet draudzīgā skatītāju pulka. Varu piebilst, ka vide ap skolu ir skaista un sakārtota. Klašu kolektīvi uzstājās gan skolas parkā, gan uz parādes kāpnēm, mājīgajā skolas iekšpagalmā, arī sporta sektorā, blakus esošajā bērnu rotaļu laukumā un citās dzejoļa dzīvei piemērotās vietās. 12. klase izvēlējās dzejoli no pavisam jaunā K. Burānes sakārtotā krājuma par dzīvi skolā Netikumīgie un izveidoja filmiņu, kurai paši bija gan režisori, gan aktieri. Svētku noslēgumā visi varēja piedzīvot videofilmiņas pirmizrādi skola zālē. Divpadsmitie arī nopelnīja vislielāko skolasbiedru atzinību un ovācijas par savu veikumu.
Visu dienu dzejoļi un dzeja bija dzīvi, katrā mācību stundu starplaikā kartē norādītajā vietā klases kolektīvi sagaidīja sava dzejas teātra skatītājus un uzstājās. Skolēni ar prieku devās no vienas pieturas uz citu, lai klausītos un arī vērtētu dzejas priekšnesumus. Bērni atzina, ka ļoti gaidījuši šādu kopāsanākšanu, savstarpējo apmainīšanos ar viedokļiem, arī uzstāšanās prasmju pieslīpēšanu.
Paldies visiem skolotājiem, kuri Dzeja dzīvo dienā pirmo stundu sāka ar īsu sarunu par dzeju un lasīja skolēniem kādu no saviem dzejoļiem, paldies ikvienam, kurš piedalījās Dzeja dzīvo!

Teksts: Ilona Vītola

Foto: Ineta Lopenova