Aloja

Tiešsaistes seminārs “COVID-19 inficēšanās riska novērtēšanas pamatprincipi un kontroles pasākumi”

ESF projekts “Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana ” (Nr.7.3.1.0/16/I/001)

RSU Darba drošības un vides veselības institūtsorganizē semināru

“COVID-19 inficēšanās riska novērtēšanas pamatprincipi un kontroles pasākumi

Semināra mērķis:  

Informēt semināra dalībniekus par vīrusa COVID-19 riska novērtējuma pamatprincipiem un kontroles pasākumiem darba vidē.

Mērķauditorija:

Darba devēji, darba ņēmēji, darba aizsardzības speciālisti, darba aizsardzības kompetentie speciālisti, personāla speciālisti u.c. interesenti.


Programmā ietvertās tēmas:

  • COVID-19 riska novērtēšanas soļi
  • Vīrusa COVID-19 bīstamības noteikšana
  • COVID-19 ekspozīcijas novērtējums
  • Svarīgākie preventīvie pasākumi COVID-19 riska samazināšanai
  • Saistošie normatīvo aktu regulējumi COVID-19 riska novērtēšanā

Semināra norises laiks un vieta:

  • 2021.gada 28.oktobris, plkst. 10:00-12:00
  • Tiešsaiste, izmantojot ZOOM platformu (veiksmīgam grupu darbam nepieciešams pieslēgties, izmantojot datoru un mikrofonu)
  • PIETEIKUMA ANKETA

Informācijai:

  • Lūgums semināru skatīties, klausīties, izmantojot datoru
  • Dalībnieku skaits seminārā ir ierobežots, tāpēc lūdzam pieteikties savlaicīgi. Ja tiks pārsniegts vietu skaits, paturam tiesības atteikt dalību tiem dalībniekiem, kuri pieteikušies vēlāk.


Sertifikāts: Par dalību seminārā tiek izsniegts RSU sertifikāts (2 izglītības stundas).

Dalības maksa: Dalība seminārā ir BEZMAKSAS.