Aloja

Aicinājums uz preses konferenci par jauno mājsaimniecību relatīvo izdevumu budžetu

Pētnieki pēc Labklājības ministrijas (LM) pasūtījuma par jaunu metodoloģijas izstrādi iztikas minimuma patēriņa preču un pakalpojumu groza noteikšanai ir izstrādājuši Mājsaimniecību relatīvo izdevumu budžetu (MRI budžets).

Lai iepazīstinātu ar pētījumā iegūtajiem rezultātiem LM, trešdien, 13. oktobrī no plkst. 11.00 līdz 12.00, ZOOM tiešsaistē rīkos preses konferenci. Plašsaziņas pārstāvji, lai saņemtu pieslēgšanās saiti preses konferencei, ir aicināti pieteikties līdz otrdienai, 12. oktobrim, pa e-pastu evita.rumbiniece@lm.gov.lv Pieslēgšanās saite preses pārstāvjiem tiks izsūtīta trešdien no rīta.

Preses konferencē piedalīsies:

  • Gatis Eglītis, labklājības ministrs
  • Elīna Celmiņa, Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas politikas departamenta direktore
  • Māris Brants, pētījuma izstrādes un aprobācijas vadītājs
  • Inese Siksna, pētījuma pārtikas groza izstrādes daļas uztura eksperte no Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR”
  • Ieva Strode, iedzīvotāju anketēšanas darba vadītāja

MRI budžets ir rādītāju kopums, kas ir izstrādāts, lai novērtētu esošo rīcībpolitiku adekvātumu un kalpotu par atskaites punktu dažādu ar ienākumiem un izdevumiem saistītu rīcībpolitiku izstrādē. Tā izstrādes nepieciešamība bija ietverta 2014.gada apstiprinātajā koncepcijā Par minimālā ienākuma līmeņa noteikšanu, kur viens no uzdevumiem paredzēja izstrādāt jaunu pilna iztikas minimuma patēriņa preču un pakalpojumu grozu dažādiem mājsaimniecību veidiem atbilstoši teritoriālajam sadalījumam.

Pētnieku uzdevums bija izstrādāt tādu MRI budžetu, kas atspoguļotu aktuālās iedzīvotāju minimālā patēriņa vajadzības, tajā ietverot gan pamatvajadzību nodrošināšanu, gan citas izdevumu pozīcijas, kas ietver arī sociālās funkcijas. MRI budžets ir veidots no divām daļām: pārtikas groza un nepārtikas izdevumu kategorijām. MRI budžets ir izstrādāts dažādiem mājsaimniecību jeb ģimeņu veidiem, ņemot vērā mājsaimniecības locekļu vecumu un dzīvesvietu.

Pētījumu īstenoja personu apvienība “SIA “Projektu un kvalitātes vadība” un SIA “SKDS”” sadarbībā ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu “BIOR, kas izstrādāja pārtikas groza saturu.

Preses konference tiks translēta tiešsaistē, Labklājības ministrijas Facebook kontā.

Informāciju sagatavoja:

Egils Zariņš, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists, 64331829, egils.zarins@lm.gov.lv