Aloja

Tikšanās ar bērnu grāmatu autori Lauru Vinogradovu

Sirsnīgā sarunā ar Alojas Ausekļa vidusskolas jaunāko klašu skolēniem 13. oktobrī tikās vairāku stāstu krājumu un bērnu grāmatu autore Laura Vinogradova.

 Bērni ieklausījās autores stāstījumā par to, ka bērnībā, dzīvodama Ventspils pusē, daudz lasījusi grāmatas, tās patīk lasīt arī tagad. Autorei vienmēr paticis vērot dabu, īpašs ir mežs, tādēļ sajūtot, ka ir ko teikt un ir jāraksta, tapuši gan stāsti, gan pasakas par dabu.

Bērni aktīvi iesaistījās sarunā, atbildot uz autores uzdotajiem jautājumiem par viņu mīļākajām grāmatām, filmām, dziesmām, izklaidēm, par nākotnes profesiju, uzzināja, ka autores darbavieta ir Rakstniecības un mūzikas muzejs.

Turpinot sarunu, bērni uzzināja, ka ik vakaru stāstītās pasaciņas savam mazajam dēlam, autorei pārtapušas grāmatā par “Snīpulīti no Snīpuļciema”. Bērni iepazinās ar abām “Mežpasakas” grāmatām, kurās lasāmas prieka, noslēpuma, draudzības, pieņemšanas un mīlestības pasakas par dabā reāli dzīvojošiem dzīvniekiem, putniem un kukaiņiem, nevis kādām izdomātām radībām un sugām. Pasakās lasītājs var iepazīt meža susuru, skudras, vilceni, pūces bērnu, zalktēnu un stirnu meitenes. Autore jautāja, vai bērni kādreiz ir redzējuši kādu no pasaku grāmatās pieminētajiem dzīvniekiem – stirnu, zalkti, vilku? Ar sajūsmu bērni stāstīja, kādus dzīvniekus, kur un kad ir satikuši.

Autore bērniem pastāstīja, kā noris rakstīšana, kas piedalās un kādi procesi notiek izdevniecībā, lai pie lasītāja nonāktu pasaku grāmata ar krāšņām ilustrācijām.

Tikšanos ar autori atbalstīja Valsts kultūrkapitāla fonds Alojas pilsētas bibliotēkas projektā “Radošas tikšanās ar bērnu grāmatu autoriem”.

Teksts un foto: Sarmīte Frīdenfelde, Alojas pilsētas bibliotēkas vadītāja