Aloja

Ģimene un bērni – vērtība Alojā!

Ik katrai lietai ir kāds sākums, kāds iemesls vai stāsts. Biedrība “Atbalsts Alojas Ausekļa vidusskolai”  vienu košu stāstu aizsāka šī gada agrajā pavasarī. Sabiedrības integrācijas fonds izsludināja projekta pieteikumu konkursu nevaldības organizācijām “Ģimenei draudzīgas vides veidošana”, lai īstenotu pasākumus ģimenisku vērtību godināšanai visā Latvijā. Ar milzīgu patriotismu un uzņēmību, pāris dienu laikā tika noorganizēta pirmā tikšanās ar aktīvajiem alojiešiem, lai sāktu plānot. Ne mirkli nedomājot, vai to vispār vajag, bet jau sākot organizēt aktivitātes, sadalot darbus un atbildību.

Viens no galvenajiem dzinējspēkiem bija tas, ka šādu pasākumu Alojā īsti līdz šim nebija bijuši, kā arī šis sarežģītais laiks, kad visu rudens un ziemas periodu bērni pamatā bija pavadījuši mācoties attālināti un socializēšanās bija pieklususi. Ne mirkli nebija šaubas, ka kaut kas varētu neizdoties!

Pavisam neilgā laikā tapa idejas, projekta pieteikums, un jau 1. jūlijā Biedrība parakstīja Līgumu ar Sabiedrības integrācijas fondu par Projekta Nr.2021.LV/ĢDP/031 “Ģimene un bērni – vērtība Alojā!” īstenošanu.

Šajā vasarā Alojā tika saorganizēts pasākums brīvā dabā bērniem un jauniešiem “Nāc ārā!”. Alojas Dienas centra vadītāja atzīst, lai sāktu aktīvu, veselīgu dzīvesveidu, ne vienmēr jāapmeklē sporta pulciņi. Galvenais ir pārvarēt savu slinkumu, gribēt un sākt kustēties. Tāpēc arī turpmāk būtu jāatbalsta veselību veicinošu aktivitāšu īstenošana, it īpaši bērniem un jauniešiem! Alojas pilsētas PII “Auseklītis” teritorijā norisinājās “Bērnu Festiņš”. Pasākumu apmeklēja ģimenes ar bērniem – tostarp vecmāmiņas, vectētiņi, draugi, radi. Katrs varēja izmēģināt savas prasmes kādā no aktivitātēm. Maziem milzīgu prieku radīja Alojas jaunais simbols – vilks, kurš pie sava vārda – Pelēcis tika pēc kopīga pasākumu dalībnieku balsojuma. Pasākums bija pilns bērnu smieklu un pozitīvu emociju. Paldies Alojas Dienas centram un PII “Auseklītis” kolektīvam par entuziasmu un neatlaidību – dot!

Sporta diena ģimenēm – Nāc izmēģini kopā ar Jutu Gargurni bija viens enerģisks un optimisma pilns pasākums visai pilsētai un novadam! Kā atzīst arī pati pasākuma organizatore, darbs nebija no tiem vieglajiem, taču pieredze un iegūtie draugi pasākuma organizēšanas procesā ir neatsverama dāvana! Sporta dienu noslēdzām ar burvīgu muzikālu koncertprogrammu, ko varēja sadzirdēt visā Alojā!

Patriotisms un atbalsts ir galvenā degviela šādos pasākumos! Paldies Alojas kultūras namam par Ģimene ceļo cikla organizēšanu, iepazīstinot ģimenes ar vietējiem uzņēmējiem un arvien jaunām neatklātām novada vietām un iespējām!

Biedrības vadītāja Ineta Miezīte atzīst, ka tikai strādājot komandā uz vienotu mērķi, palīdzot un atbalstot vienam otru ir iespējams sasniegt ļoti daudz! Viņa ir priecīga un pateicīga savai komandai par neatlaidību, entuziasmu un patriotismu savai pašvaldībai! Kā arī lielu paldies sakām Sabiedrības integrācijas fondam par doto iespēju! ..Un kas zina, varbūt jau nākamajā gadā atkal tiksimies ar mūsu stiprajām un aktīvajām ģimenēm radošajos pasākumos!

Projekta realizācijas laiks: 01.07.2021. – 31.10.2021.

Apstiprinātais projekta finansējums: 14 734,41 EUR, no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Projekta “Ģimene un bērni – vērtība Alojā!” īstenošanas laikā biedrība “Atbalsts Alojas Ausekļa vidusskolai” sadarbojas ar iestādēm – Alojas pilsētas un pagasta pārvalde, Alojas Ausekļa vidusskola, Alojas kultūras nams, Alojas dienas centrs, pirmsskolas izglītības iestāde “Auseklītis”, Alojas Novadpētniecības centrs, Alojas pilsētas bibliotēka, bibliotēka “SALA”, Alojas uzņēmējdarbības atbalsta centrs “SALA” un sporta metodiķiem.

Projekts ,,Ģimene un bērni – vērtība Alojā!”, Nr. 2021.LV/ĢDP/031“ ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ,,Ģimene un bērni – vērtība Alojā!”, Nr. 2021.LV/ĢDP/031“  saturu atbild Biedrība “Atbalsts Alojas Ausekļa vidusskolai”.” #SIF_vietagimenei

Sagatavoja:

“Ģimene un bērni – vērtība Alojā!” projekta komanda