Alojas administrācija

Notiks tiešsaistes jaunatnes forums “Zinātne mums apkārt 360o”

Valsts izglītības attīstības aģentūra 4. novembrī plkst. 11.00 organizē tiešsaistes jaunatnes forumu “Zinātne mums apkārt 360o”. Forumā skolēniem un plašākai sabiedrībai būs iespēja iepazīties ar Latvijas jauno zinātnieku pētījumu rezultātiem, gūt lielāku izpratni par zinātnieka profesiju, kā arī mūsdienu zinātnes nozīmi un ietekmi Latvijā un pasaulē.

Forumu varēs vērot PostDoc Latvia Facebook profila lapā un VIAA YouTube kanālā. Pasākumu vadīs radio pieci.lv ētera personība, viens no Radio Pieci raidījuma “Rīta Radio” un labdarības maratona – projekta “Dod Pieci” vadītājiem, kā arī LTV1 raidījuma “Ķepa uz sirds” aizkadra balss – Magnuss Eriņš.

Forumā paredzētas trīs tematiskās sesijas: jaunie materiāli un vides sistēmas, sabiedrības veselība un jauniešu kompetences un internacionalizācijas ieguvumi. Katrā sesijā uzstāsies trīs jaunie zinātnieki, kas atraktīvā veidā 6 minūtēs prezentēs savu pētījumu būtību un to pienesumu tautsaimniecībai un sabiedrībai, kā arī ļaus ielūkoties Latvijas jauno zinātnieku pētniecības ikdienā un mudinās izprast zinātnieka profesiju. Katras sesijas noslēgumā foruma skatītāji varēs uzdot sev interesējošus jautājumus un iesaistīties diskusijā, lietojot auditorijas iesaistes vietni Mentimeter.

Forums “Zinātne mums apkārt 360o” ir viens no cikla “Pieslēdzies zinātnei!” pasākumiem, un to informatīvi atbalsta Latvijas Zinātnes padome. Foruma programma ir pieejama šeit.

Jaunatnes forums “Zinātne mums apkārt” norisināsies Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” ietvaros.

Informāciju sagatavojusi: 
Sabīne Rusmane
Valsts izglītības attīstības aģentūras
Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta
Pētniecības un inovāciju politikas atbalsta nodaļas
vecākā eksperte