Aloja

Izsludina eseju konkursu jauniešiem par Gustava Zemgala un viņa laikabiedru devumu Latvijai

Valsts prezidents Gustavs Zemgals (1871–1939) un viņa laikabiedri vairākas desmitgades pirms Latvijas valsts nodibināšanas aktīvi veicināja latviešu sabiedrisko dzīvi un kultūru. Kopīgu ideālu vadīta, šī latviešu sabiedrisko darbinieku paaudze arī pasludināja Latvijas Republiku, spēja iedvesmot sabiedrību tās aizstāvēšanai un sekmīgai veidošanai.

Lai mūsdienu skolu jauniešos veicinātu interesi par Valsts prezidentu Gustavu Zemgalu un viņa laikabiedriem, aicinātu domāt par vērtībām, ko tie sava mūža laikā aizstāvēja un apliecināja, Gustava Zemgala 150. jubilejas gadā tiek izsludināts eseju konkurss “Gustavs Zemgals un laikabiedri: vēsturiskais devums un vērtības nākotnei” ar balvu fondu 1000 EUR apmērā.

Konkursā individuāli aicināti piedalīties Latvijas vispārizglītojošo un speciālo mācību iestāžu 9. līdz 12. klašu skolēni, un profesionālo izglītības iestāžu 1. līdz 4. kursu audzēkņi, kā arī atbilstoša izglītības posma diasporas latviešu skolēni. Katrs konkursa dalībnieks var iesniegt vienu darbu 1000-1800 vārdu apjomā, kas veidots kā argumentēts pārspriedums. Darbu iesniegšanas termiņš – 2022. gada 31. janvāris.

Konkurss tiek rīkots ar mērķi veicināt izpratni par pilsoniski aktīvu personību lomu vēsturē visai sabiedrībai nozīmīgu ideju īstenošanā, rosinot pārdomas par mūsdienu Latvijas valsti un sabiedrību, tās izaicinājumiem.

Konkursa patrons ir Gustava Zemgala ģimene, bet organizatori – Latvijas Universitātes fonds un Latvijas Nacionālais vēstures muzejs. Atbalstītāji (partneri) – Vēstures un sociālo zinību skolotāju biedrība, kā arī Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte.

Darbus vērtēs Toms Ķikuts, LNVM direktora vietnieks zinātniskajā darbā; Laila Kundziņa, Latvijas Universitātes fonda izpilddirektore; Ēriks Jēkabsons, LU Vēstures un filozofijas fakultātes profesors; Roberts Ķipurs, Vēstures un sociālo zinību skolotāju biedrības valdes loceklis; Astrīda Burbicka, LNVM Izglītības un komunikācijas departamenta vadītāja.

Eseju konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 2022. gada 28. februārim LNVM tīmekļvietnē www.lnvm.lv. Ar 1., 2. un 3. vietas ieguvējiem LNVM sazināsies personīgi.

Ja epidemioloģiskā situācija būs droša, 2022. gada maijā LNVM rīkos klātienes pasākumu visiem eseju konkursa dalībniekiem.

Konkursa nolikums un sīkāka informācija atrodama muzeja mājaslapā www.lnvm.lv

______________________

Kontaktpersona:
ASTRĪDA BURBICKA,
LNVM Izglītības un komunikācijas departamenta vadītāja,
tel. 67221357, 26341556,
e-pasts: astrida.burbicka@lnvm.lv

www.lnvm.lv
https://emuzejs.lnvm.lv/