Aloja

Tikšanās ar grāmatas “Pagalma mantojums” autori Lieni Lasmani

            Bezgala aktīva 3.decembra pēcpusdienā izvērtās Alojas Ausekļa vidusskolas 4.b klases skolēnu tikšanās ar grāmatas “Pagalma mantojums” autori Lieni Lasmani. Ar sevi iepazīstinot, autore pastāstīja, ka bērnību pavadījusi netālu no Limbažiem, Ozolainē, un to, cik viņai bērnībā bijis fantastisks pagalmā pavadītais laiks kopā ar draugiem, kad ikkatru dienu tika izgudrotas jaunas nodarbes, rotaļas un spēles. Protams, ka spēles ne vien sniedza kopīgu jautrību un prieku, tās veicināja arī fizisko attīstību, radošo domāšanu, iztēli un savstarpējās sadarbības prasmes.

            Kā sava diplomdarba tēmu, studijas beidzot, autore izvēlējās izzināt un apkopot aizgājušo gadu iecienītākās pagalma spēles. Spēlēm, papildus noteikumu, norises un inventāra aprakstam, klāt tika pievienotas norādes, ko katra spēle veicina bērna fiziskās un intelektuālās attīstības aspektā. Šo materiālu autore apkopoja grāmatā, kuru 2018. gadā izdeva apgāds Zvaigzne ABC. Grāmatā ir apkopotas un ilustrētas 32 jautrākās un populārākās pagalma spēles.

            Autore kopā ar skolēniem izspēlēja piecas no šīm kustību spēlēm, taču vispirms nedaudz tika apgūta “pupiņu valoda”. Kā minēja autore, viņas bērnībā “lielie” bērni lietoja šo slepeno valodu, lai “sīkie” neko nesaprastu. Šodien katrs no klātesošajiem bērniem apguva prasmi pupiņu valodā izrunāt savu vārdu. Turpinājumā tika atraktīvi izspēlētas spēles – “Aklās vistiņas”, “Ēdams, neēdams”, “Gumijas”,  “Sasaldētie jeb Sālsstabi” un “Lēnāk brauksi – tālāk tiksi!”

Tikšanās noslēgumā notika jautājumu un atbilžu izspēle, rezultātā salduma balviņu varēja saņemt ikviens, kurš veikli sniedza atbildi uz autores uzdoto jautājumu. Noslēgumā kopīgais foto un izdziedāta dziesma “Zvaniņš skan!”

Tikšanos ar autori atbalstīja Valsts kultūrkapitāla fonds Alojas pilsētas bibliotēkas projektā “Radošas tikšanās ar bērnu grāmatu autoriem”.

Sagatavoja: Sarmīte Frīdenfelde, Alojas pilsētas bibliotēkas vadītāja