Alojas administrācija

Noslēgumam tuvojas siltumtrases izbūve Vīķos

Šonedēļ Vīķu saimei bija liels notikums – vecā katlu mājas skursteņa demontāža. Paralēli tika uzstādīti divi jauni granulu katli. Plānots, ka siltumtrases izbūves darbi tiks pabeigti 27.decembrī.

Būvprojekta izstrādi, autoruzraudzību un būvdarbus veic SIA “SANART” par kopējo summu EUR 168955,63 ar PVN. Būvuzraudzību veic SIA “WARSS +”, par summu EUR 1208,79 ar PVN.

Darbi notiek projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveide Alojas novadā” Nr.9.3.1.1/19/I/021 ietvaros.

Teksts: Jana Mošura

Foto: Irita Grāvere