Alojas administrācija

Pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai

Pasākuma mērķis

Sniegt konsultatīvus un finanšu atbalsta pasākumus, kas palīdz uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību un veiksmīgi darboties izvēlētajā jomā ne mazāk kā divus gadus.

Pasākuma dalībnieki:

 • NVA reģistrēti bezdarbnieki, kuri izteikuši vēlmi uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību.Pasākumā iesaista reģistrēto pieteikumu secībā.

Dalībnieku pienākumi un atbalsts pasākuma laikā:

 • Dalība tiešsaistes vebinārā par veiksmīga biznesa īstenošanas pamatnosacījumiem;
 • Plānotā biznesa idejas prezentēšana ekspertiem tiešsaitē.

Atbilstoši ekspertu vērtējumam, dalībnieks turpina vai pārtrauc turpmāku dalību pasākumā

 • 16 konsultācijas biznesa plāna sagatavošanai;
 • Biznesa plāna izstrāde un iesniegšana NVA;
 • Biznesa plāna prezentēšana ekspertiem tiešsaitē.

Atbilstoši ekspertu vērtējumam, dalībnieks turpina vai pārtrauc turpmāku dalību pasākumā

 • Līguma slēgšana ar NVA par atbalstu komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai
 • Saimnieciskās darbības reģistrēšana;
 • Komercdarbības dotācijas saņemšana;
 • 15 konsultācijas biznesa plāna īstenošanai pirmajā saimnieciskās darbības gadā;
 • Uzsāktās saimnieciskās darbības īstenošana ne mazāk kā divus gadus, atbilstoši iesniegtajam biznesa plānam;
 • Nodrošināta nepieciešamās informācijas iesniegšana NVA vai ekspertiem biznesa plāna uzraudzībai.

NVA sniegtais finanšu atbalsts biznesa plāna īstenošanai:

 •  Ne vairāk kā 5000.00 EUR atbilstoši eksperta apstiprinātajai biznesa plāna tāmei;
 • Ikmēneša dotācija 750.00 EUR apmērā;
 • Ne vairāk kā 5000.00 EUR biznesa plāna īstenošanas attīstībai, pēc pirmā saimnieciskās darbības gada;
 •  Finansējums biznesa plāna īstenošanas vietas pielāgošanai līdz 1000 euro, ja personai noteikta invaliditāte. 

 Vairāk informācijas par projektu