Alojas Novads

Alojas novadā dibināta Jauniešu dome

Alojas novada pašvaldībā 2018.gadā tika īstenots Jaunatnes politikas projekts “Alojas novads – augšup!”. Projektu īstenoja Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam ietvaros. Tā realizēšanu bija uzņēmies Rūdolfs Pelēkais. Projekta mērķis bija veicināt ilgtermiņa darba ar jaunatni sistēmas izveidi Alojas novada pašvaldībā un pasākumu un aktivitāšu īstenošana, kas vērsta uz jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumenta izstrādi Alojas novada pašvaldībā. Projekta apakšmērķis bija Alojas novada Jauniešu domes izveide.

2019. gada 21. janvārī Alojas novadā bija vēsturisks mirklis, kad tika dibināta Alojas novada Jauniešu dome, kuras darbību koordinēs Jaunatnes lietu speciāliste Monta Meldere. Šajā domē ir apvienojušies jaunieši no visa novada pagastiem – Braslavas, Brīvzemniekiem, Staiceles un arī Alojas. Pirmās sapulces laikā tika ievēlēts Jauniešu domes priekšsēdētājs Andrejs Vaičuks un priekšsēdētāja vietnieki – Viesturs Titovs no Staiceles un Lauma Aleksandra Auziņa no Vilzēniem. Vēlēja arī struktūrvienību vadītājus un koordinatorus – Braslavas pagasta Jauniešu domes struktūrvienības vadītāji ir Krista Fiļipova un Kristers Vaivods, bet koordinatores lomu uzņēmās Ieva Kreišmane, savukārt Staicelē vadītāji ir Amanda Jugāne un Ieva Reide, bet par atbalsta personu izvirzīta Anda Timermane. Puikules Jauniešu domes struktūrvienības vadītājas amatā tika ievēlēta Paula Marta Kalniņa, bet Vivita Vītiņa tika izvirzīta kā struktūrvienības koordinatore. Savukārt Ozolmuižas struktūrvienībā galvenie būs Marika Ududa un Mariuss Voitešonoks, bet struktūrvienības koordinators vēl tiek meklēts. Alojas Ausekļa vidusskolā vadītājs ir Dāvis Daniēls Vildiņš un koordinatore Ineta Lopenova. 

Gunas Krūmiņas vadītajā Alojas dienas centrā bija pirmā tikšanās, bet 25. februārī jau otrā Alojas novada Jauniešu domes sanāksme. 

Šobrīd ir aizritējušas jau divas struktūrvienību sanāksmes – Puikulē un Vilzēnos, kurās tika pārrunātas Alojas novada aktualitātes, brīvprātīgā darba organizēšana novadā, lielākie gaidāmie pasākumi, jauniešiem aktuālās problēmas un turpmākais darbības plāns to risināšanai.

Jaunatnes lietu speciāliste pēc pirmajām tikšanās reizēm atzīst, ka jaunieši ir darboties griboši, pilni ar svaigām, radošām idejām un apņēmīgi, lai Alojas novads kļūtu vēl labāks un saliedētāks.

Sagatavojusi Monta Meldere