Alojas administrācija

Alojas novadā dibināta Jauniešu dome

Alojas novada pašvaldībā 2018.gadā tika īstenots Jaunatnes politikas projekts “Alojas novads – augšup!”. Projektu īstenoja Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam ietvaros. Tā realizēšanu bija uzņēmies R. Pelēkais. Projekta mērķis bija veicināt ilgtermiņa darba ar jaunatni sistēmas izveidi Alojas novada pašvaldībā un pasākumu un aktivitāšu īstenošana, kas vērsta uz jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumenta izstrādi Alojas novada pašvaldībā. Projekta apakšmērķis bija Alojas novada Jauniešu domes izveide.

2019. gada 21. janvārī Alojas novadā bija vēsturisks mirklis, kad tika dibināta Alojas novada Jauniešu dome, kuras darbību koordinēs Jaunatnes lietu speciāliste M. Meldere. Šajā domē ir apvienojušies jaunieši no visa novada pagastiem – Braslavas, Brīvzemniekiem, Staiceles un arī Alojas. Pirmās sapulces laikā tika ievēlēts Jauniešu domes priekšsēdētājs A. Vaičuks un priekšsēdētāja vietnieki – V. Titovs no Staiceles un L. A. Auziņa no Vilzēniem. Vēlēja arī struktūrvienību vadītājus un koordinatorus – Braslavas pagasta Jauniešu domes struktūrvienības vadītāji ir K. Fiļipova un K. Vaivods, bet koordinatores lomu uzņēmās I. Kreišmane, savukārt Staicelē vadītāji ir A. Jugāne un I. Reide, bet par atbalsta personu izvirzīta A. Timermane. Puikules Jauniešu domes struktūrvienības vadītājas amatā tika ievēlēta P. M. Kalniņa, bet V. Vītiņa tika izvirzīta kā struktūrvienības koordinatore. Savukārt Ozolmuižas struktūrvienībā galvenie būs M. Ududa un M. Voitešonoks, bet struktūrvienības koordinators vēl tiek meklēts. Alojas Ausekļa vidusskolā vadītājs ir D. D. Vildiņš un koordinatore I. Lopenova. 

G. Krūmiņas vadītajā Alojas dienas centrā bija pirmā tikšanās, bet 25. februārī jau otrā Alojas novada Jauniešu domes sanāksme. 

Šobrīd ir aizritējušas jau divas struktūrvienību sanāksmes – Puikulē un Vilzēnos, kurās tika pārrunātas Alojas novada aktualitātes, brīvprātīgā darba organizēšana novadā, lielākie gaidāmie pasākumi, jauniešiem aktuālās problēmas un turpmākais darbības plāns to risināšanai.

Jaunatnes lietu speciāliste pēc pirmajām tikšanās reizēm atzīst, ka jaunieši ir darboties griboši, pilni ar svaigām, radošām idejām un apņēmīgi, lai Alojas novads kļūtu vēl labāks un saliedētāks.

Sagatavojusi M. Meldere