Alojas Novads

Sabiedriskā apspriešana

Par Alojas un Staiceles pilsētu transporta infrastruktūras plānojuma projektu

 

 

Kontaktpersona: Alojas novada domes Attīstības nodaļas vadītājs Pauls Lielmanis, tālr. 26153725, e-pasts: pauls.lielmanis@aloja.lv

Par Alojas novada ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas tarifu projektu

Par Alojas novada izglītības stratēģijas projektu

Par pašvaldības grants ceļiem

Par Alojas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2030. gadam 1. redakcijas publiskās apspriešanas uzsākšanu