Aloja

Alojas novada bibliotēku grāmatu krājumus papildinās augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra

Augustā un septembrī aktīvi norisinājās Latvijas Bibliotekāru biedrības un Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstrādātais kultūras projekts „Augstvērtīga tulkotā un oriģinālliteratūra bibliotēkās”. To finansē Valsts Kultūrkapitāla fonds. Projekta mērķis ir sekmēt augstas kvalitātes daudzveidīgas literatūras izdevumu pieejamību Latvijas publiskajās bibliotēkās.

Šajā projektā piedalījās arī Alojas novada bibliotēkas un nu paziņoti konkursa rezultāti – mūsu novada Kultūras, izglītības un sporta nodaļas izstrādātais projekta pieteikums tika atbalstīts. Eksperti no projekta izstrādātāju komandas izvērtēja konkursā iesniegtos 74 projektus, no kuriem nolēma atbalstīti 55, tādējādi projekta īstenošanā iesaistot 456 bibliotēkas.

Vērtējot projektus, tika ņemta vērā konkursa nolikuma prasību izpilde, īpaši izvērtējot iesniegtos pamatojums grāmatu kolekcijas nepieciešamībai. Tuvākajā laikā mūspuses bibliotēku apmeklētājus priecēs daudz jaunu, kvalitatīvu mūsu un citvalstu autoru grāmatas.

Sagatavoja Zane Šlendaka