Aloja

Atklāts skeitparks Alojā

img-8042.480.270.sBiedrība „Alojas novada attīstība” īstenojusi projektu „Skeitparks mūsu bērniem Alojā”. 

Lauku atbalsta dienests ar 4500,00 EUR atbalstīja biedrības projektu* un Alojas novada dome to līdzfinansēja ar 500,00 EUR. Laukuma iekārtojuma projektu gatavoja arhitekte Ija Rudzīte. Rampas izveidoja un uzstādīja SIA „JKWOOD”.

Paldies Alojas pilsētas pārvaldei par uzstādītajām drošības barjerām! Plānots pamazām labiekārtot laukuma apkārtni: uzstādīt apgaismojumu un uzlabot laukuma seguma kvalitāti. Ir idejas arī par blakus esošās noliktavas ēkas izmantošanu ziemas periodā.

Skeitparka atklāšana jauniešos izraisīja lielu interesi. 26 skolēni bija atbraukuši ar velosipēdiem un tūlīt pēc viesu – BMX braucēju Rendija Bērziņa un Alekša Novika – paraugdemonstrējumiem paši iemēģināja jaunās rampas.

Simbolisko laukuma atklāšanu, atraisot dāvanu kastes lentu, uzticēja Alojas novada domes priekšsēdētājam un biedrības „Alojas novada attīstība” biedram Valdim Bārdam. Biedrības valdes locekle Inga Mauriņa – Kaļva atnākušos iepriecināja ar saldumu loteriju un aicināja uzrakstīt vēlmes, kuras būtu jāīsteno nākamajos biedrības projektos.

Biedrība lūdz laukuma apmeklētājus ievērot drošības noteikumus, uzturēt tīrību un saudzīgi izturēties pret iekārtām. Aicinām izmantot aktīvās atpūtas iespējas Alojas skeitparkā  arī novada jauniešus!

Šis ir jau ceturtais biedrības „Alojas novada attīstība” īstenotais projekts Alojas pilsētā. 2011.gadā atjaunoja hokeja laukuma apmales, 2012.gadā iekārtoja rotaļu laukumu mazuļiem, savukārt pērn uzstādīja āra trenažierus.

Valdes locekle Ineta Laizāne

*Projekts īstenots, piedaloties lauku partnerības „Īģe” projektu konkursā „Lauku attīstības programmas 2007. – 2013. gadam pasākumā “Vietējās attīstības stratēģija” 2009. – 2013.gadam” 4.ass 413.pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros, 2. aktivitātē –  iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem, 2.1.Rīcībā – sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai nepieciešamās  infrastruktūras izveide un iekārtas, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, uzstādot sešas skeitparka konstrukcijas riteņbraucējiem, un skrituļotājiem Alojā, Rīgas ielā 5B.