Aloja

Būvvaldes speciālistu pieņemšanas laiki novembrī

6.novembris no 14:00 – 16:00 (pārcelts no 07.11.2014. sakarā ar to, ka Salacgrīvas novada domē šajā laikā notiek budžeta plānošanas seminārs, kurā I.Cīrulei dalība ir obligāta (izpilddirektora 29.10.2014. rīkojums Nr.3-6/96);

14.novembris no 14:00 – 16:00;

21.novembris no 14:00 – 16:00;

28.novembris no 14:00 – 16:00.

Plašāka informācija sadaļā Būvvalde.