Alojas administrācija

Ozolmuižas iedzīvotājiem nodrošināta satiksme uz novada centru

Šī gada aprīļa sākumā Alojas novada dome izteica priekšlikumu AS „CATA” nodrošināt Ozolmuižas iedzīvotājiem nokļūšanu novada centrā Alojā, pārkārtojot esošās sabiedriskā transporta maršrutu shēmas vai nozīmējot jaunu maršrutu. Diemžēl šis lūgums tika noraidīts, pamatojot to ar potenciāli nelielo pasažieru skaitu.

Sākot ar šī gada rudeni, Alojas novada dome nodrošina pašvaldības autobusu, kas kursē no Ozolmuižas uz Aloju un atpakaļ. Tādējādi Ozolmuižas iedzīvotājiem tiek nodrošināta satiksme uz novada centru. Autobuss kursē pirmdienās plkst. 16.00 no Ozolmuižas pamatskolas uz Aloju, un plkst. 19.00 no Alojas Mūzikas un mākslas skolas atpakaļ, jo šobrīd autobusa pakalpojumus aktīvi izmanto skolēni, lai nokļūtu uz nodarbībām Alojas Mūzikas un mākslas skolā. Ņemot vērā, ka pirmdienās domes centrālās administrācijas darba laiks ir līdz plkst. 18, Ozolmuižas iedzīvotājiem nepieciešamības gadījumā iespējams izmantot domes sniegtos pakalpojumus.

Ja pieprasījums no Ozolmuižas iedzīvotājiem būs stabils, domē tiks lemts par atkārtotu prasību AS “CATA” pārvērtēt sabiedriskā transporta maršruta iespējas starp Ozolmuižu un Aloju.

Sagatavoja Zane Šlendaka