Aloja

Noderīga informācija par gaidāmo elektroenerģijas tirgus atvēršanu

Saskaņā ar šī gada 3.marta valdības lēmumu, ar kuru tika pārcelta pāreja uz brīvu elektroenerģijas tirgu mājsaimniecībām, tā atvēršana notiks 2015.gada 1.janvārī. Tas nozīmē, ka elektrība kļūst par preci, ko turpmāk tirgos vairāki, savstarpēji konkurējoši tirgotāji, bet iedzīvotājiem jāizvēlas piemērotākais piedāvājums. Pirmo reizi Latvijā elektrību varēs nopirkt kopā arī ar citiem mājoklī svarīgiem pakalpojumiem, piemēram, kā komplektu, kurā iekļauts arī internets, TV un telefons.

Atverot elektroenerģijas tirgu, Latvija īsteno valsts attīstībai un iedzīvotājiem svarīgu enerģētiskās neatkarības mērķi – iespēju pirkt elektrību par izdevīgākām cenām Ziemeļvalstu tirgū. Izmantojot jaunizbūvētos elektroenerģijas piegādes ceļus, tā vajadzīgajā apjomā tiks piegādāta uz Latviju, piemēram, no Zviedrijas vai Somijas caur Igauniju.

Nav piepildījušās bažas, ka atvērtajā tirgū nebūs pietiekamas konkurences. Gada sākumā gatavību tirgot elektroenerģiju bija izteikuši četri tirgotāji, savukārt šobrīd jau septiņi, no kuriem trijiem – AS „Latvenergo”, SIA „Baltcom TV” un SIA „WIN Baltic” – jau ir spēkā esoši piedāvājumi. Pārējie tirgotāji ar saviem elektrības piedāvājumiem iepazīstinās līdz gada beigām vai nākamajā gadā.

Elektroenerģijas piegādes ceļš līdz klientiem nemainīsies – jauni vadi un kabeļi nevienam nav jāvelk, skaitītāji nav jāmaina un jaunas kontaktligzdas mājokļos arī nav jāierīko. Visi tirgotāji izmantos valsts elektrotīklu, ko ikdienā uztur un attīsta AS „Sadales tīkls”. Elektrību līdz iedzīvotāju mājām kā līdz šim piegādās AS „Sadales tīkls”.

Iedzīvotāju ievērībai 

Svarīgi zināt savu ikmēneša elektroenerģijas patēriņu, lai spētu adekvāti izvērtēt tirgotāju piedāvājumus. Tas ir galvenais rādītājs, pēc kura veidojas tirgotāju piedāvājumi.

Otrkārt, jāzina piedāvājuma izvēles termiņi. Ja vēlaties mainīt tirgotāju un/vai kādu no tirgotāju piedāvājumiem jau no 1.janvāra, sava izvēle ir jāizdara līdz 15. decembrim. Ja nevēlaties neko mainīt vai neesat vēl iepazinies ar sev piemērotāko elektroenerģijas piedāvājumu, neuztraucieties – elektroenerģija Jums tiks nodrošināta. To turpinās darīt esošais elektroenerģijas tirgotājs universālā pakalpojuma ietvaros. Tomēr ir jāņem vērā, ka tā var būt dārgāka, nekā ja klients būs izvēlējies piedāvājumu atbilstoši mēneša patēriņam.

Mainīt elektroenerģijas tirgotāju vai piedāvājumu iespējams katru mēnesi – par to jāvienojas ar jauno tirgotāju līdz iepriekšējā mēneša 15.datumam, taču iesakām to darīt vēl savlaicīgāk. Līdz tirgotāja vai piedāvājuma nomaiņai ir jāapmaksā visi līdzšinējie patērētās elektroenerģijas rēķini.

Izvērtējot piedāvājumus, ir jābalstās uz vairākiem faktoriem (ne tikai 1 kWh cenu), piemēram, kur elektrības rēķinu var apmaksāt lētāk. Pastāv liela atšķirība starp drukātu rēķinu pa pastu un elektronisku rēķinu, kā arī norēķinu iespējām tirgotāju portālos, kas rēķina apmaksu nodrošina bez maksas, internetbanku, pasta nodaļu un bankas filiāli. Ja Jums ir vairāki objekti, piemēram, māja un vasarnīca, ar atsevišķiem skaitītājiem, tos var apvienot vienā līgumā un rēķinā. Tā iegūsiet izdevīgāku elektrības cenu un ietaupīsiet, apmaksājot rēķinu. Par šādu iespēju jautājiet savam tirgotājam.

Informāciju par uzņēmumiem, kas tirgo elektroenerģiju mājsaimniecībām, varat iegūt portālos www.e-st.lv,www.sadalestikls.lv, kā arī rakstot uz st@sadalestikls.lv vai zvanot uz 80 200 403.

Atverot elektroenerģijas tirgu mājsaimniecībām, ir padomāts, kā sniegt atbalstu trūcīgajām un maznodrošinātajām personām, kā arī daudzbērnu ģimenēm. Trūcīgām un maznodrošinātām personām tiks nodrošināta iespēja iegādāties 100 kWh mēnesī par elektrības cenu, kas līdzvērtīga līdzšinējam Starta tarifam. Lai saņemtu atbalstu, savas pašvaldības sociālajā dienestā jānoformē šādas personas statuss un turpat jāpaziņo AS „Latvenergo” līguma numurs, uz kuru atbalstu attiecināt. Atbalstam papildus pieteikties nav nepieciešams, jo pašvaldības sociālais dienests visu nepieciešamo informāciju nosūtīs AS „Latvenergo”. Savukārt daudzbērnu ģimenēm tiks nodrošināta iespēja iegādāties 300 kWh mēnesī par elektrības cenu, kas līdzvērtīga līdzšinējam Starta tarifam. Lai saņemtu atbalstu, ir jāpiesakās AS Latvenergo (www.e-latvenergo.lv vai klientu apkalpošanas centros).

Papildu informācijai:

AS „Sadales tīkls”

Klientu serviss: 80 200 403

Bojājumu pieteikšana: 80 200 404

Sociālie tīkli:

Twitter.com/sadalestikls

facebook.com/sadalestikls

Informatīvais buklets PDF