Aloja

Nodibināts Staiceles vidusskolas mazpulks

mazpulk-ražas-svētki-057.480.373.sStaiceles vidusskolā oktobra beigās, audzināšanas stundas laikā noritēja ikgadējie ražas svētki. Kopā sanāca pirmskolas, sākumskolas bērni un audzēkņi līdz 8.klasei, lai parādītu sagatavotās ludziņas, norunātu dzejoļus, dziedātu dziesmiņas vai uzdotu mīklas saistībā ar rudeni.

Svētkus vadīja un aktīvi piedalījās organizēšanā 8. klase (audzinātāja Vizma Tiltiņa), jo arī Staiceles vidusskolas jaunizveidotā mazpulka prezidents Endrijs Maurītis, sekretāre Lilita Ozoliņa un grāmatvede Justīne Vītola ir no šīs klases. Minētajos amatos skolēnus vienbalsīgi ievēlēja tieši todien.

Ražas svētki – 2014 īpaši ar to, ka tika oficiāli nodibināts Staiceles vidusskolas mazpulks. Tā konsultante ir skolotāja Maija Andersone. Atsaucība bija negaidīti liela. Jauno mazpulcēnu skaits jau šobrīd ir ievērības cienīgs – vairāki desmiti skolēnu. Prieks, ka dalībnieku skaits un interese par mazpulku tikai pieaug.

Mazpulkam ir arī sava devīze – latviešu tautasdziesma:

Man pieder tēvu zeme

Ar visām atmatām.

Man pašam kungam būt,

Man pašam – arājam.

Pasākuma izskaņā visi gāja rotaļās un vienojāmies kopīgās latviešu tautas dejās. Pasākums patika gan skolas direktoram Jurim Krastiņam, gan pilsētas pārvaldes vadītājam Eināram Bērziņam, kuri sveica ar mazpulka nodibināšanu. Gandarīti bija arī mūsu skolotāji un vecāki, jo tērpi bija interesanti, bet priekšnesumi kārtīgi sagatavoti, muzikāli un jautri.

Justīne Vītola,

Staiceles vidusskolas 8.klases skolniece

Eināra Bērziņa foto