Alojas administrācija

Apkopota informācija par interešu izglītības programmām novadā

Informācija par visām interešu izglītības programmām Alojas novadā tagad apkopota viegli pārskatāmās tabulās, kuras turpmāk apkopotā veidā būs pieejamas mājas lapas sadaļās Kultūra un Izglītība, kā arī atsevišķi pievienotas katras izglītības un kultūras iestādes sadaļā.

Alojas Ausekļa vidusskola

26352066, alojasvsk@inbox.lv

N.p.k. Interešu izglītības pulciņa nosaukums Nodarbību diena/-s Nodarbību laiki (no – līdz) Vadītājs, kontaktinformācija
1. 1. – 4.klašu koris Trešdiena 8:10 – 8:50 Līga Siliņa

292636952.2. – 6.klašu zēnu ansamblisPirmdiena

Trešdiena8:10 – 8:50Agra Jankovska3.1. – 4. klašu skolas teātrisPirmdiena

Trešdiena13:30 – 14:10

13:30 – 14:50Laima Kalniņa

295549524.Krievu valoda zinātkārajiemOtrdiena

Trešdiena14:20 – 15:00Smaidīte Rudzīte

261603395.Skatuves runa

4. – 9.klasēmOtrdiena

Ceturtdiena14:15 – 14:55

14:30 – 15:30Līga Gūtmane

263520666.Basketbols

1. – 4.klašu meitenēmOtrdiena

Ceturtdiena14:20 – 16:20

15:00 – 16:00Aldis Pinka

264272917.Sporta spēles

1. – 4.klasēmPirmdiena

Trešdiena

Piektdiena15:50 – 16:30

15:40 – 16:20

8:00 – 8:40

15:40 – 16:20Imants Dalka

294985888.Vispārējā fiziskā sagatavotība 2.,3.,4.klasēmPirmdiena

Trešdiena

Piektdiena16:30 – 17:10

15:00 – 15:40

15:00 – 15:40Imants Dalka9.Basketbols

5. – 9.klašu meitenēmOtrdiena

Ceturtdiena16:00 – 18:30

16:00 – 18:30Aldis Pinka10.Tehniskā jaunrade

6. – 9.klasēmOtrdiena

Trešdiena15:10 – 15:50

15:10 – 16:30Sarmīte Mangulsone

2941645511.Volejbols 6. – 9.klasēmTrešdiena16:30 – 18:30Aivars Auseklis

2979688612.Skolas teātris

9. – 12.klasēmPirmdiena

Piektdiena15:10 – 16:10

14:15 – 15:35Līga Gūtmane13.Vokāli instrumentālais ansamblisTrešdiena

Piektdiena

(Alojas Mūzikas un mākslas skolā)18:00 – 19:20

9:40 – 11:00Aleksandrs Jasjukēvičs

26838269

Izmaiņas interešu izglītības pulciņu sarakstā ir iespējamas, mainoties stundu sarakstam.

Alojas Mūzikas un mākslas skola

29433917, alojamms@inbox.lv

N.p.k. Interešu izglītības pulciņa nosaukums Nodarbību diena/-s Nodarbību laiki (no – līdz) Vadītājs, kontaktinformācija
1. Mūzikas informātika – sintezatorspēle Pirmdiena

(Ozolmuižas pamatskolā)

Ceturtdiena

(Alojas Mūzikas un mākslas skolā)14:30 – 18:10

14:30 – 18:55Andrejs Sņeško2.FloristikaCeturtdiena15:00 – 16:20Inta Šneidere3.SolodziedāšanaPirmdiena
Trešdiena13:00 – 14:30

18:15 – 19:00

13:00 – 14:30

17:30 – 18:15Anita Āriņa4.Sagatavošanas klase -mākslaPirmdiena

Trešdiena15:10 – 17:00

15:10 – 16:30Inatra Vaļicka5.Elekrotoģitāras spēleTrešdiena

Sestdiena18:15 – 20:25

14:30 – 17:25Aleksandrs Jasjukevičs

Alojas kultūras nams

29335600, alojaskulturasnams@inbox.lv

N.p.k. Tautas mākslas kolektīva nosaukums Nodarbību

diena/-sNodarbību laiki (no – līdz)Vadītājs, kontaktinformācija1.Pirmsskolas bērnu deju kolektīvs „Dzīpariņš”

(jaunākā grupa)Pirmdiena

Trešdiena17:10 – 17:50Lāsma Volksone

261983192.Pirmsskolas bērnu deju kolektīvs „Dzīpariņš”

( vecākā grupa)Pirmdiena

Trešdiena18:30 – 19:00Lāsma Volksone

261983193.Vokālais ansamblis „Asniņi”

(jaunākā grupa)Pirmdiena

Trešdiena16:40 – 17:10Maruta Gaugere

295256334.Vokālais ansamblis „Asniņi”

(vecākā grupa)Pirmdiena

Trešdiena17:50 – 18:30Maruta Gaugere

295256335.3. – 4. klašu deju kolektīvs „Resgalīši”Otrdiena

Piektdiena16:15 – 17:10Maija Drozda

293727496.5. – 9. klašu deju kolektīvs „Resgaļi”Otrdiena,

Piektdiena15:15 – 16:15Maija Drozda

293727497.Eiropas deju grupa „Rasa”Piektdiena18:00 – 20:00Liana Ozoliņa

298835708.Jauktais koris „Ale”Otrdiena

Trešdiena18:30 – 21:00

19:00 – 20:30Aivars Tomiņš

294394209.Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Sānsolis”Otrdiena

Ceturtdiena20:00 – 22:00Maija Drozda

2937274910.Sitaminstrumentu spēles pulciņšKatra otrā sestdiena9:30 – 13:30Voldemārs Čakste

26429751

Ozolmuižas pamatskola

26513740, ozolmuizas.pamatskola@aloja.lv

N.p.k. Interešu izglītības pulciņa nosaukums Nodarbību diena/-s Nodarbību laiki (no – līdz) Vadītājs, kontaktinformācija
1. Aktīvistu pulciņš ”Spicie prātiņi, čaklās rociņas” 1.- 9.klase Pirmdiena

Piektdiena8:10 – 8:50

8:10 – 8:50Māra Meinarda 261653342.Teātra pulciņš “Zīļuks” 1.- 4.klase, 5.- 9.klasePirmdiena

Trešdiena8:00 – 9:00

13:25 – 14:25Monta Siliņa

264495323.Floristika 1.- 9. klasePirmdiena15:10 – 16:50Inguna Skrīvele 263299404.Tautiskās dejas

1.- 4.klase, 5.- 9.klasePirmdiena

Ceturtdiena13:35 – 15:05

15:10 – 16:40Sandra Nāzare 291695275.Sporta pulciņš

1.- 4.klase, 5.- 9.klaseOtrdiena

Piektdiena13:35 – 14:15

16:00 – 16:50Silva Stumpe 283624176.Vingrošanas un labas stājas pulciņš

1.- 4.klase, 5.- 9.klaseTrešdiena

Ceturtdiena17:00 – 17:40

13:35 – 14:15Silva Stumpe 283624177.Amatniecības pulciņš

1.- 4.klase, 5.- 9.klaseCeturtdiena

Ceturtdiena13:30 – 15:30

15:30 – 17:30Jurijs Līcis 295770048.Ansamblis

1.- 4.klase, 5.- 9.klaseTrešdiena

Trešdiena14:25 – 15:05

8:10 – 8:50Kristīne Freimane- Semjonova

283191409.Vides izglītības pulciņš ”Es un daba” 1.- 4.klaseTrešdiena

Ceturtdiena12:45 – 13:25

8:10 – 8:50Monta Siliņa 26449532

Staiceles vidusskola

64035330, staicelesvsk@inbox.lv

N.p.k. Interešu izglītības pulciņa nosaukums Nodarbību diena/-s Nodarbību laiki (no – līdz) Vadītājs, kontaktinformācija
1. Skolas vēstures izpēte

5. – 12. klasePirmdiena

Trešdiena13:20 – 14:00

13:20 – 14:50Iveta Apsīte2.Vokālais ansamblis

5. – 9.klasēm;

Pirmskolai (3 – 4 g.)Otrdiena
Pirmdiena

Trešdiena

Piektdiena12:30 – 15:50Dagmāra Dimitre3.Vizuālais tēls un personības veidošana

5. – 12.klasēmOtrdiena13.30 – 17.00Lilita Siliņa4.Sporta spēles

1. – 12.klasēmTrešdiena

Piektdiena8:00 – 8:40

No 18:00Inga Konrāde5.Vispārējā fiziskā sagatavotība

5. – 12.klasēmOtrdiena

Trešdiena13:20 – 14:10

8:00 – 8:40Vizma Tiltiņa6.Vides izglītība

5. – 9.klasēmCeturtdiena Sandra Strauta7.Sports 5. – 12.klasēmPirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena16:00 – 18:00Juris Krastiņš

Staiceles Mūzikas un mākslas skola

64035174, staiceles.mms@aloja.lv

N.p.k. Interešu izglītības pulciņa nosaukums Nodarbību diena/-s Nodarbību laiki (no – līdz) Vadītājs, kontaktinformācija
1. Ideju tarba Otrdiena 12:30 – 19:55 Ārija Daugule 29166998,arijadaugule@gmail.com
2. Animācija Pirmdiena 12:30 – 19:55 Atis Bambāns

26162095,

atisbambans@inbox.lv3.DatorgrafikaTrešdiena12:30 – 19:55Māra Briška

27575101,

mara.briska@gmail.com4.Keramikas darbnīcaOtrdiena17:00 – 19:55Ieva Jurka

28651715,

jurkaieva@gmail.com5.Ritmiskās mūzikas grupaPirmdiena Otrdiena

Trešdiena14:50 – 17:30

14:50 – 16:50

14:50 – 16:50Dāvis Jurka

29377166,

davis.jurka@jvlma.lv6.Bungu un perkusiju spēlePirmdiena

Otrdiena13:30 – 14:50

12:50 – 14:50Kārlis Vanags

29448499,

karlisvanags@gmail.com

Staiceles kultūras nams

26335558, staicele.kulturnams@inbox.lv

N.p.k. Interešu izglītības pulciņa nosaukums Nodarbību diena/-s Nodarbību laiki (no – līdz) Vadītājs, kontaktinformācija
1. Bērnu mūzikas un ritma kolektīvs Pirmdiena

Trešdiena17:00 – 18:00

17:00 – 18:00Līga Siliņa

292636952.Tautiskās dejas

1.-3.klasēm

4.- 7.klasēmCeturtdiena

Ceturtdiena17:00 – 18:00

18:00 – 19:00Ieva Krūzkope

294272413.Sieviešu vokālais ansamblis ”Vēlreiz”Pirmdiena

Piektdiena19:00 – 21:00

19:00 – 21:00Līga Siliņa

292636954.Sporta dejasPirmdiena18:00 – 20:00Viktors Abramovs

294123175.Radošo ideju darbnīca (bērni, Audēju namiņš)Otrdiena
Ceturtdiena14:30 – 17:00
14:30 – 17:00Inese Strazdiņa

264651746.Makšķerēšanas pulciņš (jauniešu klubā „Čempiņš”)Otrdiena

Sestdiena16:00 – 18:00

10:00 – 14:00Zigismunds Sipko

296524467.TLM Studija (aušana, pieaugušie, Audēju namiņš)Sestdiena11:00 – 14:00Velta Kīna

286291468.Vecmāmiņu aerobikaPirmdiena

Otrdiena17:00 – 18:00

17:00 – 18:00Ārija Bakmane

263322699.Ārstnieciskā vingrošana

Stepa aerobikaOtrdiena
Ceturtdiena19:00 – 20:00
19:00 – 20:00Lienīte Tāluma

29121086

Vilzēnu tautas nams

26670718, daceskepaste@tvnet.lv

N.p.k. Interešu izglītības pulciņa nosaukums Nodarbību diena/-s Nodarbību laiki (no – līdz) Vadītājs, kontaktinformācija
1. Bērnu vokālais ansamblis “Pienenītes” Otrdiena 17:00 Daina Mūrniece
2. Bērnu deju kolektīvs Pirmdiena 17:00 Liāna Ozoliņa

Koncertmeistars – Ivars Ozoliņš3.Jauniešu dramatiskais kolektīvs „Knaģīši”Pirmdiena17:00Monta Plaunova4.Jaunieši, perkusionisti “Radiridirī”Svētdiena13:00Dzintars Vīksna5.Pieaugušo amatierteātris „Man patīk”Trešdiena17:00Aira Lapkovska6.Senioru deju kolektīvs „Liepas”Piektdiena15:00Liāna Ozoliņa

Koncertmeistars – Ivars Ozoliņš7.Sieviešu vokālais ansamblis “Heihēra”Trešdiena17:00Daina Mūrniece