Aloja

Nostiprinās Koržeucas pašvaldības un Alojas novada sadarbība

img-2671.480.342.sPērn Moldovas Ziemeļu reģiona attīstības dienu forumā Alojas novada pašvaldības pārstāvji noslēdza savstarpējās sadarbības līgumu ar Koržeucas pašvaldību Moldovā. Septembra beigās uz sadraudzības pilsētu pieredzes apmaiņas braucienā devās Alojas novada domes priekšsēdētāja vietnieks vispārīgos jautājumos Māris Možvillo, bet visu aizvadīto nedēļu Latvijā notika Moldovas Ziemeļu reģiona NVO, pašvaldību pārstāvju un uzņēmēju vizīte. Tās laikā Alojas novadā viesojās Koržeucas mērs Viktors Andronics un vietējie uzņēmēji, kā arī Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Jevgēnija Butņicka.

Vizītes mērķis bija turpināt meklēt sadarbības iespējas uzņēmējdarbības jomā. Vispirms moldāvi paviesojās SIA „Aloja – Starkelsen”. Tā ģenerāldirektors Jānis Garančs iepazīstināja ar uzņēmuma darbības specifiku un piedāvāto produkciju, savukārt SIA „Konso” valdes priekšsēdētāja Irina Kulitāne informēja viesus, kā attīstīt uzņēmējdarbību, starpvalstu sadarbībā izmantojot dažādu programmu un projektu piedāvātās iespējas. Ciemiņi tika vesti arī ekskursijā pa ražotni. Pēc tam sekoja pieņemšana Alojas novada domē, kur tika prezentēti apskates objekti un atskats uz šī gada kultūras pasākumiem novadā, bet ar muzikāliem priekšnesumiem priecēja Alojas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi. Vēlāk delegācija devās uz SIA ”Draugu dārzs”. Viesi izrādīja lielu interesi par guļbūves ēku celtniecību un prātoja ne tikai par mūsu uzņēmuma piedāvāto pakalpojumu izmantošanu, bet arī šādas darbības sfēras attīstības iespējām savā zemē.

Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda un M.Možvillo pēc moldāvu vizītes atzina, ka ar katru tikšanās reizi sarunas par sadarbību kļūst aizvien konkrētākas un mērķtiecīgākas, jo gada laikā izveidojušies visai cieši kontakti un no abu valstu puses jūtama patiesa ieinteresētība ne tikai par ekonomiskajiem, bet arī kultūras jautājumiem un pašvaldību darbu.

Zanes Šlendakas

teksts un foto