Alojas administrācija

Īstenots projekts „Sporta inventāra iegāde Alojas novada pašvaldības izglītības iestādēm”

img-0363.480.324.sAlojas novada dome ir īstenojusi Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprināto projektu „Sporta inventāra iegāde Alojas novada pašvaldības izglītības iestādēm” pamatojoties uz projektu konkursa „Sporta inventāra iegāde vispārējās izglītības iestādēs” rezultātiem.

Projekta ietvaros visām Alojas novada pašvaldības izglītības iestādēm – Staiceles vidusskolai, Alojas Ausekļa vidusskolai, Puikules pamatskolai (pirmsskolas bērnu grupām), Ozolmuižas pamatskolai, Alojas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādei „Auseklītis” un PII „Auseklītis” struktūrvienībai Vilzēnos ir piegādāts sporta inventārs. Projektā ir iegādātas basketbola bumbas, futbola bumbas, volejbola bumbas, rokasbumbas, dažādas vingrošanas bumbas, vingrošanas paklāji, dažādi stafešu un sporta komplekti, zviedru siena, lecamauklas, grozi un cits sporta inventārs. Pirmsskolas vecuma bērniem un skolēniem, izmantojot iegādāto jauno inventāru, ir iespējas apgūt sporta nodarbībās jaunus vingrojumus un dažādās sacensībās un pasākumos attīstīt vispārējo fizisko sagatavotību, tādējādi sekmējot un veicinot veselīgu dzīvesveidu.

Projekta īstenošanas termiņš bija šī gada 31. oktobris, bet kopējās izmaksas – 9692,20 EUR, no tām valsts budžeta finansējums 4846,10 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 4846,10 EUR.

Sagatavoja Marika Kamale

Alojas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja