Aloja

Latvijas 96.dzimšanas diena Alojas Ausekļa vidusskolā

13.novembrī Alojas Ausekļa vidusskolā notika svinīgs pasākums, veltīts Latvijas 96.dzimšanas dienai. Pēc valsts himnas nodziedāšanas svētku uzrunu teica skolas direktore Inese Mētriņa, mudinot cienīt un mīlēt savu valsti, jo valsts – tie esam mēs – mūsu skola, mūsu novads, mūsu ģimene. Apsveikuma vārdus teica arī Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda, kurš nolasīja valsts prezidenta Andra Bērziņa apsveikumu valsts svētkos. Tāpat kā katru gadu, skolas saimi uzrunāja Skolēnu Domes prezidents H.Siktārs un viņa vietnieks M.Elsiņš.

Šajā pasākumā skolas direktore pasniedza atzinības rakstus skolēniem par augstu atbildības sajūtu, ikdienā klasēs veicot labus darbus, par centību mācībās un par  skolas  apmeklējumu  bez  kavējumiem. Pateicības saņēma arī pedagogi un skolas tehniskie darbinieki.

Pasākuma 2.daļā visus priecēja mūziķa U.Kākuļa dziesmas un skolēnu –Larisas, Alijas, Kristīnes, Andreja, Rūda, Klāva, Endija un Gusta skandētās dzejas vārsmas.

Līga Gūtmane

Direktores vietniece audzināšanas jomā