Alojas administrācija

Valsts svētku nedēļa novadā aizvadīta gaiši un sirsnīgi

img-9512.480.320.sŠogad, atzīmējot Latvijas dzimšanas dienu, valsts svētku nedēļā ne vien tūkstošiem aizdegto svecīšu, bet arī labas domas un vārdi vienoja iedzīvotājus un izgaismoja visu Alojas novadu.

Aizvadītajā nedēļas nogalē svinīgie sarīkojumi notika Puikulē un Alojā. Sestdien Puikules tautas namā sanākušos priecēja koncerts Tu esi Latvija. Pasākumā tika sveikti 11 Brīvzemnieku pagasta ļaudis, kuriem pateicās par ilggadīgu un godprātīgu darbu, mērķtiecību, radošumu, sabiedrisko aktivitāti un ne vien pagasta daudzpusīgu attīstīšanu, bet arī tā vārda popularizēšanu novadā un ārpus tā. Pagasta pārvaldes vadītājs Arvīds Bērziņš atzina, ka lielākais lepnums un bagātība ir darbīgi cilvēki, kuri tic savas valsts nākotnei.

Savukārt svētdien Alojas kultūras namā pulcējās visa novada iedzīvotāji, lai baudītu aizraujošo koncertizrādi Mariss Vētra. Rīga toreiz Jura Jopes un Bellaccort orķestra izpildījumā. Svētku reizē iedzīvotājus uzrunāja Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda. – Valsts dzimšanas diena vienmēr ir brīdis, kad izvērtējam līdz šim paveikto. Atskatoties uz aizvadīto gadu, varu būt patiesi gandarīts un lepns par mūsu novadu un iedzīvotājiem, – atzīst priekšsēdētājs. Viņš izteica arī īpašu pateicību, ar AS Swedbank balvu sveicot ģitārspēles skolotāju Aleksandru Jasjukeviču par ilggadēju ieguldījumu Alojas novada jaunatnes muzikālajā izglītošanā. Savu pateicību par saņemto atzinību A.Jasjukevičs kopā ar audzēkņiem izteica caur sevis komponēto dziesmu Es mīlu Latviju savu (Astras Tomsones vārdi). Pēc koncerta V.Bārda lūdza atnākušos uzkavēties vēl brīdi, lai kopīgi nobaudītu svētku torti.

Valsts proklamēšanas gadadienas priekšvakarā svētkus atzīmēja arī Braslavas iedzīvotāji. Vilzēnu tautas namā vietējie pašdarbnieki priecēja ar svētku koncertu “Skaista mana tēvu zeme”. Vakara gaitā pagasta pārvaldnieks Normunds Šķepasts arī braslaviešiem teica paldies par ikdienas darbu līdzcilvēku un pagasta labā.

18.novembrī Latvijas jubileju svinēja Staicelē. Iedzīvotājus uzrunāja Staiceles pagasta pārvaldnieks Einārs Bērzinš, Alojas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Māris Možvillo un Kultūras, izglītības un sporta nodaļas vadītāja Dace Lāce. Šogad sarīkojumā tika sveikti 10 Gada staicelieši un atzinību saņēma arī pilsētas un pagasta 16 sakoptāko sētu īpašnieki. Kultūras nama vadītāja Aira Lapkovska atzina, ka ir patiess prieks pateikties tiem, kuri ar savu darbu, ticību un atbildību pierādījuši dziļu pieķeršanos savai ģimenei, sētai, pilsētai un valstij. Svinīgā koncerta noslēgumā tā dalībnieki un sanākušie vienojās emocionālā dziesmas Svētvakars dziedājumā, bet pēc tam jau tradicionāli ikviens bija aicināts iedegt svecīti Latvijas kontūrā pie kultūras nama.

Patriotiskā nedēļa novadā noslēdzās ar svētbrīdi Alojas evaņģēliski luteriskajā baznīcā un sadziedāšanos pie valsts karoga, kur tumsu kliedēja alojiešu no svecītēm izveidotā saules zīme – mūžīgās kustības un dzīvības simbols – kā spēcinošs vēlējums Latvijai un pašiem sev.

Galerijas:

Puikule (15.novembris)

Aloja (16.novembris)

Vilzēni (17.novembris)

Staicele (18.novembris)

Aloja (18.novembris)

 

Zanes Šlendakas

teksts un foto