Alojas administrācija

Staiceles vidusskolas skolēni piedalījās Vidzemes patriotiskās dzejas festivālā

Lāčplēša dienā, Salacgrīvā sesto reizi notika brīnišķīgs pasākums – Vidzemes patriotiskās dzejas festivāls „Brauc mājās, Latvieti”. Tā organizatori ir Salacgrīvas bibliotēkas darbinieces, un festivāls notiek reizi divos gados.

Pasākumā piedalījās Vidzemes reģiona skolēni. Alojas novadu pārstāvēja Staiceles vidusskolas skolēni: Oskars Pēcis bija izvirzīts ar zīmējumu, bet Alise Krastiņa, Sandija Vītola, Krišs Pinkulis, Jānis Mariss Taulavičus piedalījās ar sacerējumiem. Sendija Romanovska un Alvis Zālamans iekļuva finālistos. Sacerējumus mudināja rakstīt latviešu valodas skolotāja Vitas Brakše un bibliotekāre Iveta Apsīte.

Festivāla ievadā notika Zemessardzes ieroču demonstrējumi un bērnu zīmējumu izstāde. Pasākuma sākumā klātesošos uzrunāja festivāla atbalstītāji un organizatori.

Pasākuma vadītāji nolasīja konkursa laureātu darbus katrā vecuma grupā, kuri bija ļoti emocionāli. Lasījumus papildināja dziesminieka Ulda Kākuļa dziesmas.  Konkursa dalībnieki un laureāti dāvanā saņēma diploms un grāmatas. Interesanta un ļoti jauka piemiņa ir grāmata „Brauc mājās, latvieti!”, ko dāvāja ikvienam dalībniekam. Tajā apkopoti 2014. gada konkursa uzvarētāju darbi.

Pasākuma otrajā daļā dalībniekiem bija iespēja tikties un piedalīties diskusijās ar latviešu rakstniekiem un dzejniekiem.

Pusdienās varēja nogaršot Zemessardzes vīru vārīto miežu biezputru. Pasākuma turpinājumā notika dzejas lasījumi, lāpu gājiens uz  Salacgrīvas kapiem un piemiņas brīdis kapsētā.

Šis bija brīnišķīgs un patriotisks pasākums. Paldies Salacgrīvas bibliotēkas vadītājai Hedvigai Inesei Podziņai un viņas kolēģiem par skaisto mirkli!

Alise Krastiņa, Staiceles vidusskolas 7. klases skolniece