Aloja

Dome izsludina cenu aptauju

Alojas novada dome izsludina cenu aptauju „Vieglās pasažieru automašīnas noma Alojas novada domei”.

Nosacījumi:

1. automašīna ne vecāka par 2004. gadu;

2. degvielas patēriņš ne lielāks par 9 litriem uz 100 km (ražotāja dati);

3. aprīkota atbilstoši ziemas sezonai;

4. tehniski un juridiski derīga piedalīties ceļu satiksmē (TA, OCTA, KASKO);

5. plānotais nomas periods: 1 – 2 mēneši ar iespēju pārtraukt vai pagarināt nomas periodu, rakstiski nosūtot informāciju iznomātājam 3 dienas iepriekš;

6. automašīnas piegādes un nodošanas vieta – Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064.

Iesniedzot piedāvājumu, ir jānorāda nomas vienas diennakts cena ar PVN un visas citas izmaksas, kas nepieciešamas automašīnas iznomāšanai. Piedāvājumā jānorāda automašīnas marka un modelis, tehniskie rādītāji un jāpievieno krāsaina automašīnas fotogrāfija. Piedāvājuma izvēles kritērijs – zemākā cena.

Cenu piedāvājumi jāiesniedz līdz 2014. gada 8.decembrim plkst.10:00, nosūtot elektroniski uz e-pastu: marika.kamale@aloja.lv.

Kontaktpersona: Marika Kamale, e-pasts: marika.kamale@aloja.lv , tel. 64031229, 26153725.