Aloja

Projektā „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” aizvadīta vizīte Norvēģijā

Novembra beigās Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda devās komandējumā uz Norvēģiju. Tā laikā notika pieredzes apmaiņa, tiekoties ar Bergenas, Fjūles (Fjell) un Askojas (Askøy) pašvaldību pārstāvjiem. Pasākums notika Norvēģijas finanšu instrumenta „Norway Grants” projektā „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana”.

Norvēģu pašvaldībām tīklošanā ir jau 15 gadu pieredze, tāpēc semināru laikā bija ļoti vērtīgi ieklausīties viņu stāstos par pieredzi dažādās pārvaldības jomās gan pašvaldībās, gan dažādu nozaru iestādēs. Tagad ir ļoti daudz vielas pārdomām, kā iegūtās atziņas varam izmantot. Skaidrs, ka dalība šajā projektā būs liels un ilgstošs papildu darbs, tāpēc svarīgi, lai kopīgā darbā apvienotos kā deputāti, tā administrācijas darbinieki. Būs rezultāti, kurus novērosim jau pēc diviem gadiem, un tādi ieguvumi, kas par sevi liks manīt tikai pēc 12 un vairāk gadu darba, bet tai pašā laikā tīklošana ir visefektīvākais un lētākais veids, kā uzlabot pašvaldības darba kvalitāti, – skaidro V.Bārda.

Latvijas delegāciju šoreiz pārstāvēja vairāki pašvaldību vadītāji un vietnieki no Kārsavas, Ādažiem, Ogres, Priekules, Talsiem un Dundagas, kā arī projekta vadītājs Māris Pūķis, menedžere Ligita Pudža, padomniece Ināra Dundure, sociālās aprūpes un veselības tīkla koordinatore Silvija Šimfa, tehniskā tīkla koordinators Aino Salmiņš, projekta informāciju tehnoloģiju speciālists Guntars Krasovskis, datu bāzes administrators Jānis Upenieks un Jānis Bruņenieks – reģionālās attīstības aģentūras informācijas departamenta vadītājs.

Minētā projekta laikā tiek veidots “mācīties, salīdzinot” sistēmas Latvijas modelis. Tas balstās uz datu bāzē apkopotas informācijas, pašvaldību pieredzes un zināšanu analīzi, lai meklētu katrai pašvaldībai piemērotu risinājumu konkrētā nozarē un pilnveidotu savas pašvaldības stratēģisko vadīšanu. Latvijas pašvaldībām bija iespēja pieteikties dalībai pilotpašvaldības statusā trijos tematiskajos tīklos: sociālā darba un veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana, sabiedrisko pakalpojumu un mājokļu politika, un izglītības un kultūras tīklā. Mūsu pašvaldība piedalās tajos visos.

Līdz šim apmeklēta tikšanās par izglītības jautājumiem Rīgā, kurā mūsu novadu pārstāvēja Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāja Dace Lāce, Alojas Ausekļa vidusskolas direktore Inese Mētriņa un V.Bārda, oktobra beigās notika vizīte Polijā, Poznaņā un priekšsēdētājs kopā ar Alojas novada Sociālā dienesta vadītāju Ingu Brenti – Miezi galvaspilsētā apmeklēja pašvaldību sociālā darba un veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanas tīkla pirmo apvienoto sanāksmi, savukārt novembra vidū notika dalība arī tīkla semināros par dažādiem tehniskajiem jautājumiem.

Zane Šlendaka