Alojas administrācija

Pieņemts lēmums par Latvijas augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klastera dibināšanu

klastera-biedribas-dibinasana-26-11-2014-1.480.255.s26. novembrī SIA „Valmiermuižas alus” pārstāvniecībā Rīgā tika pieņemts lēmums par biedrības „Latvijas augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klasteris” dibināšanu, apstiprināti statūti un biedrības valde. Lēmumu par biedrības dibināšanu parakstīja Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs Hardijs Vents, SIA „Aloja-Starkelsen” ģenerāldirektors Jānis Garančs, SIA „Valmiermuižas alus” valdes loceklis Aigars Ruņģis, SIA „Felici” valdes priekšsēdētāja Alise Balgalve un APP „Valsts Priekuļu Laukaugu selekcijas institūts” direktore Arta Kronberga.

Izveidotā biedrība ir pašlaik esošā Vidzemes augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klastera attīstības turpinājums.  Biedrības statuss ļaus klasterim pilnveidot savu darbību, piesaistīt jaunus uzņēmumus un sadarbības partnerus, kā arī sekmēs resursu piesaisti klastera turpmākai izaugsmei.

Latvijas augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klastera biedrības valdes sastāvā ir pārstāvēti trīs klastera uzņēmumi – SIA „Felici”, SIA „Valmiermuižas alus” un SIA „Aloja Starkelsen”.  Tie visi ir arī Zviedrijas biznesa gada balvas finālisti 2012. un 2014.gadā.  Valdē darbojas arī Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūts. Piektais valdes dalībnieks ir Vidzemes plānošanas reģions. Pārtikas klastera attīstības galvenais koordinators būs izveidotā valde, kurā darbojas arī plānošanas reģiona pārstāvis.Valdes priekšsēdētājs ir SIA „Aloja Starkelsen” ģenerāldirektors Jānis Garančs.

Biedrības mērķis ir sekmēt veselīgas, augstvērtīgas un drošas pārtikas ražošanas un pārstrādes attīstību un patēriņa pieaugumu. Klastera galvenie uzdevumi :

  • Veidot augstvērtīgas un veselīgas pārtikas ražotāju un ar pārtikas ražošanas nozari saistīto uzņēmumu, zinātniski pētniecisko institūciju, izglītības iestāžu un publiskā sektora institūciju sadarbības tīklu;
  • Attīstīt vietēja mēroga un starptautisku sadarbību ar citiem klasteriem Latvijā un Eiropā. Sekmēt pētniecību pārtikas nozarē, jaunu produktu izstrādi, vietējo un ārējo tirgu apguvi;
  • Popularizēt augstvērtīgas, veselīgas un drošas pārtikas patēriņu sabiedrībā.

Atzinību un pozitīvu novērtējumu par pieņemto lēmumu izsaka arī pārtikas klastera sadarbības partneri – Latvijas IT klasteris un Latvijas loģistikas klasteris, kā arī klastera ilgtermiņa sadarbības partneri Zviedrijā „IDEON Agro Food” pārtikas klasteris. Latvijas augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klasteris ir atvērts jauniem dalībniekiem, kā arī vietējai un ārvalstu partnerībai.

Papildu informācija: Kristaps Ročāns, projektu speciālists Vidzemes plānošanas reģionā

Mob. +371 29753011, e-pasts: kristaps.rocans@vidzeme.lv