Alojas administrācija

Jaunumi Alojas muzejā

Krievu vaksAlojas muzejs 15.decembrī saņēma vērtīgu dāvinājumu – Ināra Kļaviņa grāmatu “Rīgas radiorūpnīcas tapšana un izaugsme” – kā pateicību par sadarbību grāmatas tapšanā.

Grāmata ir apjomīgs pētījums ne tikai par radiorūpnīcas vēsturi, bet arī par radiotehnikas pirmsākumiem un attīstību Latvijā 80 gadu garumā. Grāmata atspoguļo gan radio rūpniecības nozares attīstību, gan arī daudzu tajā iesaistīto cilvēku ieguldījumu un likteņus. Pētījumā zināma vieta ierādīta arī alojietim, inženierim un elektriķim Jānim Lamsteram, kurš bija vācu firmas “Siemens” pārstāvniecības Latvijā tehniskais direktors un 1933.gadā no personīgiem līdzekļiem aizdeva 4000 latu pirmās radio rūpnīcas “Foto-radio centrāle A.Leibovic” darbiniekam Aleksandram Apsītim, lai pēc nesaskaņām ar A.Leibovicu un aiziešanas no rūpnīcas varētu izveidot savu uzņēmumu. Gan ar personīgo atbalstu, gan ar “Siemens” firmas interešu realizēšanu Latvijā J.Lamstres sekmēja labvēlīgus priekšnoteikumus Rīgas radio rūpnīcas izveidošanai.

Grāmatā ir bagātīgs ilustratīvais materiāls: fotogrāfijas, dokumentu kopijas, ražošanas rādītāju tabulas un diagrammas. Grāmata ir izdota gan latviešu valodā 2008.gadā, gan krieviski šogad. Izdevums krievu valodā ir papildināts ar informāciju un ilustratīvo materiālu.

Ar grāmatas izdevumiem latviešu un krievu valodā var iepazīties Alojas muzejā.

Alojas muzeja vadītāja Līga Moderniece