Alojas administrācija

Pateicības pēcpusdiena brīvprātīgā darba veicējiem Alojas dienas centrā

Aizvadītā gada nogalē Alojas dienas centrā sirsnīgi pateicās brīvprātīgā darba veicējiem. Dienas centra vadītāja Guna Krūmiņa un Alojas novada dome paldies par paveikto teica 19 novada iedzīvotājiem, kuri aktīvi iesaistījušies centra pasākumu organizēšanā un apmeklēšanā, nesavtīgi strādājuši sabiedrības labā, kā arī popularizējuši brīvprātīgo darbu. Par to tika saņemts ne mazums labu vārdu, kā arī speciāli šim notikumam izgatavotas nozīmītes un atzinības raksti. Brīvprātīgos un pasākuma apmeklētājus priecēja arī Alojas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu sniegums.

Dienas centrs Alojā darbojas jau septiņus gadus, bet brīvprātīgā darba svētki, kā tos nosauca centra vadītāja G.Krūmiņa, tiek svinēti pirmo reizi. – 2014.gads nedaudz atšķīrās no citiem, jo dienas centra apmeklētāji ne vien piedalījās jau izplānotajos pasākumos, bet sāka izrādīt savu iniciatīvu un paši strādāt, lai īstenotu jaunas ieceres. Īpašs prieks par aktīvajiem jauniešiem un senioriem. Tāpēc arī radās ideja par šādu pateicības pēcpusdienu, – skaidro vadītāja. Ritot gada pēdējām dienām, ierasts atskatīties uz padarīto. Todien sanākušie kopīgi atcerējās aizejoša gada nozīmīgākos notikumus dienas centrā.

 

Pateicības saņēma:

Nikola Rozenbauma

Viktorija Laksberga

Paula Rozenbauma

Lauma Auziņa

Andrejs Vaičuks

Monta Plaunova

Amanda Saulāja

Undīne Balode

Digna Bitmane

Roberts Irmejs

Estere Kārklele

Rūta Kaļva

Edvards Kaļva

Natālija Pundonena

Elmārs Muķielis

Biruta Froša

Raimonds Ziedonis Ģīmis

Gundars Karlsons

Aivars Maksims

Zanes Šlendakas teksts un foto