Alojas administrācija

Aicina popularizēt Latvijas preces

LPS_logoLatvijas Pašvaldību savienība (LPS) Latvijas Prezidentūras ES padomē laikā aicina popularizēt Latvijas preces, vienlaicīgi veicinot vietējo uzņēmēju atpazīstamību. 

Vairāk informācijas par LPS plānotajiem pasākumiem un to, kā iespējams pieteikties dalībai tajos, lai prezentētu savu uzņēmumu, iespējams uzzināt šeit.

Piedāvājuma veidlapas paraugs

Atpazīstamību veicinošo pasākumu apraksts