Aloja

Pašvaldības policijas paziņojums

aloja.lv_alojas-novada-gerbonis_mazais-252x300Pašvaldības policija atgādina, ka privātmāju īpašniekiem pašiem jāparūpējas par sniega un ledus notīrīšanu no īpašumam pieguļošās ietves. Saistošo noteikumu „Par sabiedrisko kārtību Alojas novadā” 3.20. punkts paredz par sniega nenotīrīšanu no ietvēm, ēku jumtiem, lai nepieļautu ledus un sniega krišanu, apdraudot gājēju un transporta līdzekļu kustības drošību, īpašniekam, zemes lietotājam, nomniekam, namīpašuma pārvaldniekam vai sētniekam izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu no 15 – 70 eiro apmērā.