Aloja

„Limbažu fonds” izsludina projektu konkursu jauniešiem sporta laukumu ierīkošanai

Nodibinājums „Limbažu fonds” no 19.janvāra izsludina projektu konkursu „Paši veidojam sevi un vidi sev apkārt”, kurā jauniešiem ir iespēja ierīkot jaunus vai labiekārtot esošus sporta laukumus ar vingrošanas vai citu fiziskās attīstības inventāru.

Konkursa mērķis ir veicināt mērķtiecīgas, sportiskas un veselīgas jaunatnes veidošanos. – Fiziskām aktivitātēm ir nenovērtējama nozīme, īpaši bērnu, jauniešu attīstībā un veselības nostiprināšanā. Mūsu vēlme ir mudināt jauno paaudzi sēdēšanu pie datora, televizora vai mobilā tālruņa iemainīt pret sportošanu. Svarīgi, ka sporta laukumu iekārtošanā dalībniekiem būs jāiegulda savs laiks, darbs un enerģija. Tas jauniešiem radīs izpratni, ka pašu spēkiem radītais ir daudz vērtīgāks un saudzējams, – par projektu konkursa ieceri saka „Limbažu fonda” valdes priekšsēdētāja Spīdola Lielmane.

Konkursā aicinātas piedalīties neformālas iedzīvotāju grupas, īpaši jauniešus, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Alojas, Krimuldas, Limbažu vai Salacgrīvas novadā un vismaz viens grupas dalībnieks ir pilngadīgs.

Konkursa kopējais pieejamais finansējums ir EUR 1200, un viena projekta īstenošanai var saņemt līdz EUR 300. Par šo summu ir iespēja iegādāties sporta laukuma ierīkošanai vai uzlabošanai nepieciešamos materiālus (kokmateriālus, metāla stieņus u.c.), sporta inventāru (tīklus, bumbas u.c.), segt degvielas iegādes izdevumus (līdz 10% no pieprasītā finansējuma), iegādāties vai nomāt inventāru un darbarīkus, kas nepieciešami sporta laukuma izveides vai konstrukciju uzstādīšanas darbu veikšanai (līdz 30% no pieprasītā finansējuma) un apmaksāt ārpakalpojumus specifisku darbu veikšanai, piemēram, metināšanai (līdz 30% no pieprasītā finansējuma).

Projekta atbalsta gadījumā „Limbažu fonds” pēc līguma noslēgšanas idejas īstenošanai ieskaitīs finansējumu 100 % apmērā projekta koordinatora norādītajā bankas kontā.

Lai iegūtu līdzekļus projektu konkursam un labāko ideju atbalstam, fonds pērn rīkoja labdarības akciju, kurā bija iespēja iegādāties četru novadu sešu mākslas skolu audzēkņu un pedagogu radītos mākslas darbus. Finansējums saņemts arī no ziedotājiem.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2015. gada 19.februāris plkst. 16:00, nosūtot pieteikumu uz e-pastu spidola.lielmane@gmail.com.

Konkursa nolikums un projekta pieteikuma veidlapa pieejama „Limbažu fonda” mājas lapā www.limbazufonds.lv sadaļā „Projektu konkurss”. Konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 10.martam projektu iesniedzējiem pa pieteikumā norādīto e-pastu vai tālruni. Projektu īstenošanas termiņš ir šī gada 31.jūlijs.

Konsultācijas un papildu informācija par projektu konkursu pieejama pa augstāk norādīto e-pastu vai tālruni 29466955.

Jaunieši, esiet aktīvi un parūpējieties par sportiskas vides radīšanu savā dzīvesvietā!

„Limbažu fonda” aktivitātes tiek īstenotas Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta „Limbažu fonda darbības pilnveidošana” ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Limbažu fonds+

Līva Tauriņa,
nodibinājuma „Limbažu fonds”

sabiedrisko attiecību speciāliste