Alojas administrācija

Studentiem iespēja pieteikties uz vienreizēju stipendiju

STIPENDIJA_A2_print (1)-page-001Brīvības un Solidaritātes fonds (BSF) izsludina pieteikšanos uz vienreizēju stipendiju studentiem. 2014./2015.mācību gadā, rakstot bakalaura vai maģistra programmas noslēguma darbu, jāizvēlas kāds no fonda piedāvātajiem tematiskajiem blokiem.

Šajā mācību gadā piedāvātās virstēmas ir:

  • Arodbiedrību loma mūsdienu Latvijā;
  • Zaļā tautsaimniecība;
  • Progresīvā nodokļu politika;
  • Vienlīdzīgu iespēju nozīme valsts politiskajā, ekonomiskajā un sociālajā attīstībā;
  • Demokrātijas attīstība.

Uz izsludināto stipendiju drīkst pretendēt Latvijas augstskolu studenti, kuri 2014./2015.mācību gadā izstrādā savus noslēguma darbus studijām bakalaura vai maģistra programmās. Lai pieteiktos BSF stipendijai, studentam jāiesniedz ar kādu no izsludinātajām virstēmām saskanīga noslēguma darba tēma, kas saskaņota ar potenciālo darba vadītāju. Pieteikties stipendijai var, aizpildot pieteikšanās anketu un iesniedzot to BSF līdz 2015.gada 1.februārim (ieskaitot). Stipendiju konkursa nolikums un pieteikuma anketa ir pieejama šeit.