Alojas administrācija

Alojas novada pašvaldībā darbu uzsākuši vairāki speciālisti

aloja.lv_alojas-novada-gerbonis_mazais-252x300Kopš decembra sākuma Alojas novada domē tehniskās sekretāres amatā strādā Kristīne Legzdiņa, kura pagājušajā vasarā ieguvusi profesionālā bakalaura grādu politikas zinātnē, absolvējot Vidzemes Augstskolu, taču mācības šajā skolā turpina arī maģistrantūrā, programmā „Sociotehnisku sistēmu modelēšana”. Studiju laikā viņa paguvusi strādāt Dikļu pilī un vairāk nekā trīs gadus nostrādājusi SIA „Optometrijas centrs” Valmierā, kā arī izgājusi studiju praksi Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerā, Valsts probācijas dienesta Valmieras teritoriālajā struktūrvienībā un Lauku atbalsta dienesta Valmieras filiālē. – Bakalaura diplomu iegūstot, zināju, ka vienīgais, kas nav izmēģināts, ir prakse valsts pārvaldes iestādēs. Bija vēlme pastrādāt nozarē, kurā ir iegūta izglītība, jo iepriekš biju strādājusi tikai jomās, kas nekādi nav saistītas ar politoloģiju. Meklēju, kādas iespējas piedāvā tuvējās pašvaldības, līdz uzzināju par vakanci Alojas novada domē, – par ceļu līdz tehniskās sekretāres amatam stāsta Kristīne. Tehniskās sekretāres galvenie pienākumi domē saistīti ar informācijas koordinēšanu un pašvaldības transporta organizatoriskajiem jautājumiem. Viņa norāda, ka darbs pašvaldībā būtiski atšķiras no tā, kas darīts iepriekš, jo jāievēro pavisam citas prasības un noteikumi nekā uzņēmējdarbības vidē. – Tas ir neierasti un grūti, jo daudz kas nav zināms un jāmācās no jauna, bieži nākas konsultēties ar kolēģiem un meklēt informāciju internetā. Taču tāpēc šāda pieredze ir arī ļoti vērtīga un interesanta, – skaidro Kristīne.

Ar tehnisko sekretāri iespējams sazināties pa t. 64023925, 25749109 un rakstot uz e-pastu kristine.legzdina@aloja.lv

 

Tāpat decembrī darbu domē uzsāka komercdarbības speciāliste Baiba Birzgale. Arī viņa studējusi Vidzemes Augstskolā, kur iegūts profesionālā bakalaura grāds tūrisma vadībā un profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā. Līdzšinējā darba pieredzes iegūta privātos uzņēmumos tūrisma jomā, tirdzniecībā un informāciju tehnoloģiju nozarē dažādās Vidzemes pilsētās. Lai gan jaunajā amatā pavadīts salīdzinoši īss laiks, Baiba atzīst, ka darba specifika valsts pārvaldes iestādē, salīdzinot ar privāto sektoru, ir ļoti atšķirīga. – Darbs pašvaldībā prasa labas plānošanas spējas un tālredzību, kā arī jāapgūst liels apjoms kontaktinformācijas, kas ļoti nepieciešams organizatoriskajā darbā, – viņa skaidro. Tuvāko mēnešu laikā Baibas galvenajos pienākumos ietilps „Alojas novada dienu” organizēšana un informācijas pilnveidošana novada domes mājas lapas uzņēmējdarbības sadaļā. – Liels uzsvars tiks likts uz pieredzes apmaiņu un daudzpusīgas sadarbības attīstīšanu ar citām pašvaldībām un iestādēm, kā arī pilnvērtīgas informācijas nodrošināšanu novada uzņēmējiem un iedzīvotājiem, – stāsta jaunā speciāliste.

Ar Baibu Birzgali iespējams sazināties pa t. 25749131  un rakstot uz e-pastu baiba.birzgale@aloja.lv 

 

Drīzumā Brīvzemnieku pagastā sāks darboties Puikules kopienas centrs „Puikules muiža”. Par tā vadītāju kļuvusi pagasta iedzīvotāja Santa Vikmane. Izglītība iegūta Ozolu arodvidusskolā, bet Latvijas neatkarīgā materiālu un iekārtu sertifikācijas centra kursos apgūta mazā biznesa organizēšana. Līdz šim Santa strādājusi veikalā „Smaidas” Puikulē, bijusi viesmīle viesnīcā „Brīze” un Nodarbinātības valsts aģentūras programmā strādājusi kā skolotāja palīgs Puikules pamatskolā. Par pieteikšanos uz kopienas centra vadītājas amatu galva neesot bijusi ilgi jālauza. – Vēlos pilnveidot sabiedrisko dzīvi Puikulē, nodrošinot iedzīvotājiem radošas aktivitātes. Nostrādātais mēnesis paskrējis nemanot. Šobrīd svarīgākais un apjomīgākais darbs ir dokumentācijas un juridisko lietu sakārtošana, lai centrs pēc iespējas ātrāk varētu sākt darboties, – skaidro Santa. Viņas kontaktinformācija tuvākajā laikā tiks publicēta pašvaldības mājas lapā.

 

Savukārt 15.decembrī domes kolektīvam pievienojās Dace Reizniece, uzsākot darbu kā iepirkumu speciāliste. Viņa studējusi Latvijas Universitātē un Rīgas Tehniskajā universitātē, iegūstot bakalaura un maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā. Pirmā darba pieredze savā specialitātē iegūta, vairākus gadus strādājot „SEB” bankā, dažādos amatos, bet pēc tam strādāts privātā uzņēmumā, pildot grāmatveža palīga pienākumus. Dace stāsta, ka Alojas novada domē saskatījusi karjeras izaugsmes iespējas, turklāt iepirkumu speciālista darbs ir vēl neapgūta joma, tāpēc katra diena ir izaicinājums, mācoties ko jaunu.

Ar iepirkumu speciālisti iespējams sazināties pa t. 26694477 un rakstot uz e-pastu dace.reizniece@aloja.lv

 

Zane Šlendaka