Aloja

Sākusies Vilzēnu bērnudārza ēkas rekonstrukcija

aloja.lv_alojas-novada-gerbonis_mazais-252x300Alojas novada dome 2014.gada 23.decembra domes sēdē lēma par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases 580 827,30 EUR apmērā pirmsskolas izglītības iestādes „Auseklītis” Vilzēnu struktūrvienības ēkas un teritorijas labiekārtojuma rekonstrukcijai. Šī gada 8.janvārī tika noslēgti divi līgumi – par būvdarbu veikšanu ar SIA „R.K.C.F. Renesanse”, bet par būvuzraudzību un autoruzraudzību ar SIA „Warss+”, un jau 13.janvārī objektā tika uzsākts darbs.

 

Būvdarbu līgums paredz:

  1. Sanitāro mezglu pārbūvi un ierīkošanu bērnu dārza grupām;
  2. Virtuves bloka (ar ēdamzāli) remontu un pārbūvi;
  3. Sporta zāles remontu, pārbūvi;
  4. Aktu zāles, kāpņu telpu, grupu telpu un kabinetu remontu un pārbūvi;
  5. Inženierkomunikāciju sistēmu rekonstrukciju un pārbūvi (elektroinstalācijas nomaiņa, apkures radiatoru un pievadu nomaiņa, ūdensvada un kanalizācijas sistēmas nomaiņa un ventilācijas sistēmas rekonstrukcija).

 

Notiks arī bērnudārza teritorijas labiekārtošana – ietvju  un ēkai pieguļošo laukumu bruģēšana, automašīnu novietņu izbūve, apgaismojuma ierīkošana, kā arī soliņu un velosipēdu statīvu uzstādīšana.

 

Līgums par būvdarbu veikšanu noslēgts uz 12 kalendārajiem mēnešiem, taču plānots, ka darbi objektā tiks paveikti līdz jūlijam.