Aloja

Somija atzīst ZAAO projekta nozīmību

zaao_cilvekam_logoSIA ZAAO (ZAAO) kvalitātes inovācija “Cilvēkam un videi” izvērtēta Somijas kvalitātes asociācijas rīkotajā Starptautiskās kvalitātes inovāciju balvas konkursā „Quality Innovation of the Year competition 2014”. Izstrādātais projekts ZAAO darbības reģiona pašvaldībām ļaus operatīvi tiešsaistes režīmā iegūt informāciju par to teritorijā esošo mājsaimniecību iesaistīšanos pašvaldības organizētā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā. Ieviestā inovācija palīdzēs uzturēt kvalitatīvu atkritumu apsaimniekošanu, veicinot videi draudzīgu rīcību un novēršot nelegālu atkritumu izmešanu apkārtējā vidē.

 

3.Starptautiskās Kvalitātes konferences laikā Latvijas kvalitātes biedrības valdes priekšsēdētājs Dzintars Putnis pasniedza apliecinājumu ZAAO kā Starptautiskās kvalitātes inovāciju balvas konkursa finālistam Valsts sektora un bezpeļņas organizāciju grupā.

 

Kvalitātes inovācijas ikgadējo konkursu rīko Somijas kvalitātes asociācija un citas šīs valsts nacionālās kvalitātes organizācijas, lai paplašinātu inovāciju spektru un paaugstinātu to kvalitāti. Konkursā piedalījās Zviedrijas, Čehijas, Ungārijas, Igaunijas, Izraēlas, Kazahstānas, Latvijas un Somijas pārstāvji. Pieteikumus vērtēja pēc tādiem kritērijiem kā novitāte, pielietojamība, zināšanu pārnese, orientācija uz klientu un sabiedrību, efektivitāte.

 

Informāciju sagatavoja Zane Leimane

SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste