Aloja

LAD lauku bloku kartē ir publicēti ainavu elementi – aicina iesniegt precizējumus

LADNo šī gada 2.februāra Lauku atbalsta dienests (LAD) LAD lauku bloku kartē ir publicējis ainavu elementus (koku, krūmu grupas un dīķus). Lauksaimnieki tiek aicināti pārskatīt šos LAD iezīmētos elementus un iesniegt precizējumus, ja tādi ir nepieciešami. Ir iespējams pievienot arī jaunus ainavu elementus. Lai tos precizētu vai iezīmētu jaunus, jāiesniedz bloku precizēšanas pieteikums LAD E-Pieteikšanās sistēmā (EPS). Gala termiņš bloku precizēšanas pieteikumu iesniegšanai ir 2015.gada ir 1.aprīlis.

LAD vērš lauksaimnieku uzmanību uz to, ka tikai ar ainavu elementiem ir grūti izpildīt prasību par ekoloģiski nozīmīgu platību (ENP) izveidošanu un/vai uzturēšanu, tāpēc katram lauksaimniekam ir jāizvērtē, kas vēl ir saimniecībā jāpaveic, lai tiktu ievērotas zaļināšanas prasības. Lai lauksaimniekiem sniegtu atbalstu šo prasību ievērošanā, LAD ir sagatavojis īpašu Zaļināšanas kalkulatoru, ko ir iespējams izmantot, lai veiktu aprēķinus par savu saimniecību.

 

LAD atgādina, ka, lai 2015.gadā saņemtu platību maksājumus pilnā apjomā, ir jāievēro zaļināšanas prasības. Tās jāievēro saimniecībās, kurās aramzemes platība ir vismaz 10 ha.

 

Zaļināšana sastāv no:

  • kultūraugu dažādošanas;
  • ENP (papuves, pākšaugi, ainavu elementi, laukmalas) izveidošanas un/vai uzturēšanas 5% no aramzemes;
  • esošo ilggadīgo zālāju (iepriekš pastāvīgās pļavas un ganības) saglabāšanas.

 

Plašāka informācija par zaļināšanas prasībām ir lasāma LAD mājaslapā izvēlnē Zaļināšana, kur var noskaidrot, kas jāievēro katram lauksaimniekam, lai šajā gadā platību maksājumus saņemtu pilnā apmērā, kā arī ir publicēta informācija par izņēmuma gadījumiem, kuros minētās prasības nav jāievēro.

Tiem lauksaimniekiem, kuriem būs jāievēro zaļināšanas prasības, uz platību maksājumiem būs jāpiesakās elektroniski, tāpēc LAD aicina lauksaimniekus jau tagad kļūt par LAD EPS klientiem.

 

 

Informāciju sagatavoja Kristīne Ilgaža
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

Tālrunis: 67027830, 67027384

E-pasts: kristine.ilgaza@lad.gov.lv