Aloja

Projektu nedēļas Staiceles vidusskolā

Staiceles vidusskolā no 9. līdz 13.februārim notika Projektu nedēļa par tēmu Es savas zemes saimnieks un sargs. Šogad skolēni pētīja lauku sētas mūsu pilsētā un pagastā, lai papildinātu Staiceles muzeja ekspozīciju ar jauniem materiāliem: dokumentiem, stāstījumiem un fotogrāfijām. Vidusskolas klases rakstīja arī skolēnu pētnieciskos darbus (SPD), bet 12.klase gatavojās Žetonu vakaram.

 

Šajā nedēļā pie mums notika arī svētki čaklajiem lasītājiem – Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2014.gada noslēgums. Šajā Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektā tradicionāli iesaistās gan Staiceles pilsētas bibliotēka (vadītāja Anita Strokša), gan vidusskolas bibliotēka. Žūrijas vērtējumam šoreiz bija nodotas 24 grāmatas, pusi no tām uzdāvināja Nacionālā bibliotēka un Latvijas Bibliotēku biedrība, pārējās tika iegādātas par pašvaldības finansējumu. Pabeidzot lasīt sava vecuma grāmatas, tās bija jānovērtē un jāaizpilda elektroniskās anketas internetā. No abām Staiceles bibliotēkām žūrijas darbā iesaistījās 118 skolēnu un 7 pieaugušie – vecāku žūrijā. Kopīga lasīšana notika piecu un sešus gadus veco bērnu grupās (audzinātājas Kaija Kuzina un Jautrīte Pelēkā), arī 1. un 2.klasē (audzinātājas Baiba Eglīte un Inga Neimane). Pārējie skolēni startēja individuāli, saņemot balvas un atzinības rakstus. Visčaklākie lasītāji mūsu skolā: Kevins Grāvītis, Laine Staģe, Kristīne Usačeva, Elīza Kuzina, Kendija Grāvīte, Agnese Tīriņa, Regnārs Nerips, Meldra Zālamane, Marta Andersone, Evelīna Rudzīte, Vilis Tiltiņš, Una Prokopoviča, Andra Rozenberga, Lana Antoņuka, Gabriela Voiņikova, Egils Merkuļjevs, Samanta Tīriņa, Beāte Sedleniece, Alise Krastiņa, Diāna Merkuļjeva, Zane Konstantinova, Endrijs Maurītis, Emīls Kļaviņš, Monta Sedleniece. Pasākuma laikā varējām aplūkot skolēnu zīmējumu izstādi par izlasīto, labāko darbu autori saņēma piemiņas balviņas. Kā jau svētkos, bija audzēkņu sagatavots koncerts: dziesmas gan ar O. Vācieša vārdiem, gan Bērnu žūrijas grāmatu tekstiem. Pēc svinīgās daļas sekoja rotaļu un deju stunda. Paldies par lasītprasmes veicināšanu un projekta īstenošanu visām skolotājām!

 

Projektu nedēļas noslēgumā skolas kolektīvu Staiceles kultūras namā uzrunāja viesis – Saeimas deputāts Kārlis Krēsliņš. Viņš izzinošā patriotisma stundā skolēniem pastāstīja par militāro karjeru, savas dzīves interesantākajiem mirkļiem, tos parādot arī fotogrāfijās. K. Krēsliņš ieguvis vairākas augstākās izglītības, bijis arī rezerves brigādes ģenerālis. Pēc sarunas 5. – 11.klašu audzēkņi kopā ar saviem audzinātājiem prezentēja padarīto Projektu nedēļā, vidusskolēni informēja arī par darbu SPD izstrādē. Staiceles pilsētas muzeja vadītāja Indra Jaunzeme teica skolēniem lielu paldies par savākto materiālu, ko mūsu skolas vēstures pulciņš rūpīgi apstrādās un dāvinās muzejam Pivälind. Noslēgumā kopīgi noskatījāmies dokumentālo filmu Mūsu barikāžu laiks.

 

Staiceles vidusskolas Projektu nedēļas tradicionālo noslēguma pasākumu – 12.klases Žetonu vakaru – 13 abiturientu ar audzinātāju Lindu Abendroti veidoja divās daļās. Pirmajā svinīgajā, saņemot skolas piederības apliecinājumu – žetonu un sakot paldies pedagogiem, vecākiem un savai pilsētai. Otrajā daļā, atraktīvi iepriecinot skatītājus ar dzīvespriecīgu muzikālo komēdiju Ziņģu Ješkas uzvara pēc Andreja Upīša lugas.

 

Iveta Apsīte,

Staiceles vidusskolas bibliotekāre