Aloja

Aicinām iesniegt pieteikumus NVO projektu konkursam

aloja.lv_alojas-novada-gerbonis_mazais-252x300Alojas novada dome aicina iesniegt pieteikumus NVO projektu konkursam šādās aktivitātēs – „Drošas un sakārtotas vides veidošana Alojas novadā” un „Sporta, kultūras un aktīvās atpūtas pasākumu īstenošana Alojas novadā”.

Projektu pieteikumus var iesniegt Alojas novada teritorijā reģistrētas nevalstiskās organizācijas (biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas). Projekta pieteicējs drīkst iesniegt vienu pieteikumu vienā no aktivitātēm.

 

Projektu konkursa mērķi:

  • palīdzēt organizācijām īstenot veselības, vides, izglītības, kultūras, sporta un sociālā atbalsta sabiedriskās aktivitātes novadā;
  • veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, sekmējot dzīves kvalitātes uzlabošanos;
  • sekmēt brīvprātīgās iniciatīvas Alojas novadā un veicināt sadarbību starp pašvaldību, privāto sektoru un nevalstiskajām organizācijām;
  • veicināt un atbalstīt organizāciju izveidi un darbību, rosināt indivīdu iesaisti organizāciju darbā.

 

Projektu konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2015.gada 27.februāris.

Projektu aktivitāšu īstenošanas termiņš ir līdz 2015. gada 31.decembrim.

 

Projekta aktivitātēm jānotiek Alojas novada teritorijā un ieguvējiem no projekta rezultātiem jābūt Alojas novada iedzīvotājiem.

 

Projektu konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa ir pieejama pašvaldības mājas lapā www.aloja.lv, sadaļā Sabiedrība – Organizācijas – Nolikums, kā arī Alojas novada pašvaldības kancelejā, Jūras ielā 13, Alojā, Alojas novadā.

 

Projekta pieteikuma oriģināli līdz 2015.gada 27.februārim vienā eksemplārā jāiesniedz personiski vai jānosūta pa pastu ierakstītā vēstulē uz adresi: Alojas novada pašvaldība, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064 ar norādi projektu konkursam „Drošas un sakārtotas vides veidošana Alojas novadā” vai „Sporta, kultūras un aktīvās atpūtas pasākumu īstenošana Alojas novadā”.