Aloja

Arī mūsu novada skolēni piedalījušies Ēnu dienā (papildināts)

Basic CMYKPagājušajā nedēļā, kā ikkatru gadu, visā Latvijā notika starptautiskā Ēnu diena. Tā ir pasaulē atpazīstama un atzīta praktiskās biznesa izglītības biedrības Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija) karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā bērni un jaunieši apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Pasākuma mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum. 

 

Pateicība-page-0Arī mūsu novads piedalījās šajā aktivitātē, skolēniem piedāvājot teju 100 vakanču vietas vairāk nekā 30 dažādos amatos domē, pašvaldības iestādēs un uzņēmumos. 20.februārī dome saņēma pateicības vēstuli no JA-YE Latvija valdes priekšsēdētāja Jāņa Krievāna par piedalīšanos Ēnu dienā, esot vienam no desmit lielākajiem Ēnu devējiem Latvijā.

 

Par skolēnu aktivitāti sūdzēties nevarēja, jo pie dažādiem novada darbiniekiem bija pieteikušies vairāki desmiti bērnu un jauniešu gan no mūsu, gan kaimiņu novadiem, piemēram, Staiceles pilsētas un pagasta pārvaldnieku ēnoja divas meitenes no Mazsalacas. Vislielāko interesi, piesakoties Ēnu dienas oficiālajā mājas lapā, skolēni izrādīja par iespēju ēnot vadošos amatos strādājošos (novada domes priekšsēdētāju, Alojas Ausekļa vidusskolas direktori u.c.), kā arī radošu jomu pārstāvjus. Pa vienam un pat vairākiem ēnotājiem aktivitātes dienā bija gan pašvaldības priekšsēdētājam, gan pagastu pārvaldniekiem, domes speciālistiem, nodaļu un iestāžu vadītājiem, kā arī uzņēmumu darbiniekiem. Ēnām bija iespēja iepazīt viņu ikdienu un profesiju specifiku ne vien teorētiski, bet arī praktiski, veicot vienkāršus uzdevumus un piedaloties dažādās sanāksmēs un izbraucienos pa novadu.

 

Staiceles vidusskolas skolotāja Antra Rudzīte stāsta, ka viņu skolas audzēkņi Ēnu dienas aktivitātes apvienojuši ar projektu nedēļu, kas norisinājās no 9. – 13.februārim. Tās laikā skolēni viesojās Staiceles lībiešu muzejā “Pivālind”, Staiceles Mūzikas un mākslas skolā, pilsētas bibliotēkā, novada pansionātos, iepazina brīvprātīgo darbu, jaunsargu ikdienu un mazpulku aktivitātes, kā arī daudz ko citu.

 

Savukārt no Alojas Ausekļa vidusskolas (AAV) Ēnu dienā kopumā piedalījās 39 skolēni. Divas ēnas todien devās uz Rīgu, viena uz Limbažiem, bet pārējās palika tepat novadā. Skolotāja Līga Gūtmane stāsta: – Prezentācijas pasākums notika 17.februārī. Uz to 8.klases skolnieces Viktorija un Amanda bija uzaicinājušas arī savu ēnojamo – Ingu Neimani. Skolēni bija rūpīgi un interesanti sagatavojuši savas prezentācijas, kurās atspoguļojās viņu novērojumi un uzticētie darbiņi. Pasākums ilga pusotru stundu un izraisīja interesi arī 7.klašu skolēnos, kuri vēlāk atzina, ka bijis noderīgi ieklausīties savos skolasbiedros. Paši  ēnotāji atzina, ka  šī diena izvērtusies ļoti lietderīga profesijas tuvākai iepazīšanai. Daži gan arī vaļsirdīgi atzina, ka viņiem nav tādu rakstura īpašību, kas nepieciešamas, lai strādātu attiecīgajā profesijā. 

 

Ēnu dienas programma jau daudzus gadus izglītības procesā sekmīgi iekļauj karjeras jautājumus, rosinot jauniešus plānot savu nākotni jau skolas laikā. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, Ēnu diena sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.

 

Sagatavoja Zane Šlendaka