Aloja

Praktiska un sirsnīga nodarbība PII “Auseklītis”

Valentīna dienas ieskaņās Alojas PII “Auseklītis” grupiņas “Bitītes” skolotāja kopā ar saviem audzēkņiem un viņu vecākiem satikās praktiskā nodarbībā “Es Tavā sirsniņā”. Uz nodarbību bija vēlams ierasties sarkanas krāsas apģērbā.

 

Nodarbības gaitā bērni kopā ar saviem vecākiem aplicēšanas tehnikā izgatavoja grupiņas simbolu – bitīti. Tā bija jāizgatavo no dotajām dažāda izmēra izgrieztām papīra sirsniņām. Ar darbiņu visi veiksmīgi tika galā. Visas izgatavotās bitītes tika iemūžinātas kopā ar viņas izgatavotājiem – bērniem un viņu vecākiem. Nodarbību papildināja rotaļa, kurā bērni un vecāki viens otram teica mīļus vārdus. Bērni, sadzirdot vecāku teikto, patiesi jutās laimīgi. Un, protams, bērni bija sagatavojuši vecākiem īpašu apsveikumu kartiņu šajos svētkos.  Bērniem un viņu vecākiem tika dots mājas uzdevums – iris tehnikā izgatavot sirsniņu, no kurām tiks izveidota izstāde grupiņas telpā.

 

Nodarbības mērķis bija mudināt vecākus pēc iespējas biežāk darboties kopā ar saviem bērniem un ik pa laikam teikt viens otram mīļus vārdus.

 

Paldies vecākiem par atsaucību!

 

Zandas Bīviņas teksts un foto