Aloja

Bērnu žūrijas ekspertu noslēguma pasākums Alojas pilsētas bibliotēkā

25.februārī Alojas pilsētas bibliotēkā uz Bērnu žūrijas 2014.gada noslēguma pasākumu ieradās 26 lasīšanas eksperti, kas piedalījās grāmatu kopas lasīšanā un vērtēšanā vecuma grupā 5+. Visi lasīšanas eksperti ir Alojas PII “Auseklītis” vecākās grupas “Mārītes” audzēkņi. Bērni, kopīgi ar savām skolotājām Ingunu un Inetu, bija ne tikai izlasījuši un pārrunājuši visas piecas žūrijas grāmatas: Māras Cielēnas “Mazais mākoņzaurs”, Ojāra Vācieša “Astoņi kustoņi”, Jura Zvirgzdiņa “Ahoi! Plūdi Daugavā!”, Karīnes Lorēnas, Stefānijas Alastras “Vistiņa iemīlējusies” un Roba Skotona “Runcis Puncis”. Bērni ikvienai no izlasītajām grāmatām uzzīmēja savu zīmējumu, kā rezultātā bibliotēkai tika uzdāvināti pieci biezi zīmējumu albumi, katrai izlasītajai grāmatai savs albums.

Lai kopīgais lasīšanas pasākums taptu vēl krāsaināks, bibliogrāfe Zanda parādīja bērniem animācijas filmiņu “Kabata”, kas veidota pēc dzejnieka Ojāra Vācieša dzejoļa “Astoņi kustoņi”, kā arī iepazīstināja visus klātesošos ar dzejnieka Friča Bārdas, kam pavisam nesen apritēja 135. dzimšanas diena, bezgala jaukajiem un skanīgajiem dzejoļiem bērniem. Arī divus no dzejoļiem “Bukurags” un “Kā linu druva sāka ziedēt” bērni noskatījās kā animācijas filmiņas. Pirms filmiņu noskatīšanās ikviens no bērniem saņēma sejas masku, jo kā nekā 2015.gads ir Zilā Koka Kazas gads, tādēļ visi klātesošie un brīdi tapa nedaudz līdzīgi bukuragiem.          

  

Pēc uzmanīgas dzejoļu skatīšanās un klausīšanās bija radusies nepieciešamība arī kārtīgi izkustēties kopīgā rotaļā “Adiet, bērni, ko adati!”

Pasākuma noslēgumā ikviens no lasīšanas ekspertiem saņēma Pateicību un nelielu dāvaniņu – uzlīmju blociņu, kā arī gabaliņu garda kliņģera.

Bibliotēkas darbinieces saka lielu paldies astoņiem pārējo vecuma grupu lasīšanas ekspertiem – Rūdolfam Barkānam, Markusam Ķirsim, Tīnai Dalkai, Montai Grīnbergai, Oksanai Šabanei, Antai Jaroševičai, Kristiānai Borovskai un Viktorijai Laksbergai. Arī šie eksperti katrs saņems Pateicību par aktīvu dalību Bērnu un jauniešu žūrijā 2014.

 

Sarmīte Frīdenfelde

Mairitas Vītolas foto