Aloja

Pirmklasnieki ciemojās Alojas pilsētas bibliotēkā

27.februārī bibliotēkā ciemojās 23 Alojas Ausekļa vidusskolas 1.klases skolēni un skolotāja Aija. Jāteic, ka daži no skolēniem bibliotēku neapmeklēja pirmoreiz, bet ir bibliotēkas pastāvīgie apmeklētāji jau no pirmsskolas vecuma.

Bibliotēkas vadītāja skolēniem vispirms paskaidroja, ka tulkojumā no grieķu valodas vārds “bibliotēka” nozīmē – grāmatu krātuve. Kopīgi pārliecinājāmies, ka bibliotēkā atrodamas ne tikai grāmatas, bet arī žurnāli, mūzikas diski, filmas, kartes, datori, kuros var spēlēt arī spēles. Skolēni uzzināja, ko bibliotēkā ikdienā dara bibliotekāres, kā grāmatas nokļūst bibliotēkā, kā ir izkārtotas plauktos, kā tās pareizi izvēlēties, kas jāievēro bibliotēkas apmeklētājiem. Ikviens no klātesošajiem varēja izmēģināt, cik smaga ir bibliotēkas lielākā grāmata, salīdzināt to ar vismazāko, ieskatīties bibliotēkas visvecākajā grāmatā, kas izdota 130 gadus atpakaļ.

 

Lasītavā bibliogrāfe Zanda pirmklasniekus iepazīstināja ar dzejnieka Friča Bārdas brīnišķīgajiem dzejoļiem bērniem, parādīja animācijas filmiņas “Bukurags” un “Kā linu druva sāka ziedēt”.

 

Taču, lai pirmklasnieki saņemtu Runājošā pasaku karaļa atzinību un sertifikātu, vispirms bija uzmanīgi jānoklausās runājošā pasaka “Divi lācēni”. Pasaku, kura pieejama www.letonika.lv, papildināja 10 interaktīvu uzdevumu komplekts. Jāsaka, ka uzdevumi nemaz tik viegli nerisinājās, taču kopīgiem spēkiem pirmklasnieki to godam paveica.

 

Katrs pirmklasnieks saņēma dāvaniņā grāmatzīmi un pūcītes sejas masku. Pūcīte ir bibliotēkas izvēlētais simbols un tādēļ arī kopīgajā bildē vienkopus ir redzamas 23 jaunas, zinātkāras pūcītes. Pirmklasnieki, dodoties atpakaļ uz skolu, solīja drīzu atgriešanos bibliotēkā, lai kļūtu par bibliotēkas pastāvīgajiem lasītājiem un apmeklētājiem.

 

Paldies 1.klases skolēniem un skolotājai Aijai Kalnmačai par atsaucību un ieinteresētību!

 

Sarmīte Frīdenfelde

Zandas Adernieces foto