Alojas administrācija

Februāris Ozolmuižas pamatskolā

Tā kā februāra sākumā ir Sveču diena, Ozolmuižas pamatskolas bibliotekāre Iveta Vītola organizēja sveču izstādi, kurā varējām redzēt interesantas sveces, kuras atnesa gan skolēni, gan skolas darbinieki.

 

9.februārī apmeklējām izstādi “Laimas šokolādes stāsts” Puikules sabiedriskā zālē. Apskatījāmies izstādi un iepazināmies ar saldumu tapšanas ceļu un fabrikas “Laimas”  vēsturi, noskatoties īsfilmu. Izmantojām iespēju, ka varam arī apskatīties un uzzināt, kā rit darbs Brīvzemnieku pagasta pārvaldē, Puikules bibliotēkā un sabiedriskajā centrā.

 

Klašu skatuves runas konkursa uzvarētāji piedalījās skolas konkursā: 1. – 4.klašu grupā 2.vieta Dženijai Vanesai Kodackai, 5. – 9.klašu grupā 1.vieta Danielam Zariņam, 2.vieta Ērikai Brigmanei, 3.vieta Valteram Jānim Stumpam.

 

Ar interesi skolēni iesaistījās Meteņdienas viktorīnā: 1.vieta Ērikai Brigmanei (6.klase), 2.vieta Emīlijai Gitai Rauskai (9.klase), 3.vieta Mārtiņam Žukovskim (6.klase) un Valteram Jānim Stumpam (7.klase).

 

Aktīvi 5. – 7.klašu skolēni iesaistījās dabaszinību nedēļā, risinot krustvārdu mīklas. Vislabāk veicās Kristapam Eglītim (7.klase), Kitijai Bergai (5.klase), Elīnai Dzelzītei (7.klase), Ērikai Brigmanei, Mārcim Skrīvelim un Renāram Stumpam (6.klase).

 

1. un 4.klase piedalījās Latvijas Ornitoloģijas biedrības organizētajā konkursā par pašu gatavotajām putnu barotavām. Savu darbiņu foto un pieteikumus aizsūtīja pirmklasnieki Aleks Šrēders, Evija Gnevoha, Dāvis Timermanis un Aleksandrs Aleksis Bergs (4.klase).

 

5. – 9.klašu skolēni klases stundās runāja par veselīgu dzīvesveidu, iesaistoties projektā un pēc filmas “Veselīgs dzīvesveids. Uzturs. Tu” noskatīšanās izpildīja anketas, kuras nosūtīja loterijai ar domu, ka varbūt laimēsies balvā saņemt ekskursiju uz kādu bezalkoholisko dzērienu rūpnīcu.

 

5. – 9.klašu skolēniem tika organizētas novusa sacensības. Meitenēm 1.vieta Ērikai Brigmanei, 2.vieta Amandai Jērcītei, 3.vieta Emīlijai Gitai Rauskai, bet zēniem 1.vieta Kristapam Eglītim, 2.vieta Reinim Stumpam, 3.vieta Sandim Žukovskim.

 

Saulainas brīvdienas vēlot,

Ozolmuižas pamatskolas direktores vietniece Māra Meinarda