Aloja

Puikulē atklāts kopienas centrs „Puikules muiža”

IMG_4297Pagājušajā piektdienā Puikules muižā pulcējās liels skaits Alojas novada iedzīvotāju, tostarp domes vadība, deputāti, kā arī iestāžu un uzņēmumu pārstāvji, lai būtu liecinieki Puikules kopienas centra „Puikules muiža” svinīgajai atklāšanai.

 

Viesus sagaidīja greznos pils tērpos ģērbušās dāmas – kopienas centra vadītāja Santa Vikmane un viņas kolēģes Dace Tauriņa un Vivita Vītiņa. Visiem pulcējoties pagalmā, S.Vikmane, Brīvzemnieku pagasta pārvaldes vadītājs Arvīds Bērziņš, Alojas novada domes priekšsēdētājs Valdis Bārda un izpilddirektors Mārtiņš Kļaviņš pie muižas ieejas pārgrieza lentu. Pēc tam viesi tika aicināti aplūkot jauniekārtotās kopienas centra telpas un gaitenī izvietoto puikulietes Ilzes Ozolas fotoizstādi. Tad visi pulcējās zālē, kur pasākuma vadītājas sniedza nelielu ieskatu Puikules muižas vēsturē, bet S.Vikmane pastāstīja par mērķiem attiecībā uz centra darbību tuvākajā nākotnē: – Vēlamies uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē. Tāpat gribam apzināt un saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu, tāpēc ikvienam interesentam piedāvāsim iespēju lietderīgi pavadīt brīvo laiku, spēlējot dažādas spēles, papildinot zināšanas un attīstot prasmes dažādos neformālās izglītības pasākumos, radošajos pulciņos un projektos. Bez ikdienas aktivitātēm mēs plānojam sadarbību ar citām organizācijām. Šobrīd kopienas centrs jau uzsācis sadarbību ar „Latvijas siera klubu”, tāpēc drīzumā paredzēta tikšanās ar kluba valdes priekšsēdētāju Vandu Davidanovu. Sadarboties ar mums vēlas arī „Latvijas Sarkanais Krusts” un Limbažu rajona nodaļas priekšsēdētāja Sandra Našeniece. Esam saņēmuši iniciatīvu no vietējām sievietēm par jauno māmiņu skolas izveidi. Jāaktivizē arī sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām, tāpēc kopīgi plāni jau radušies ar Lauku Sieviešu klubu „Naktsvijoles”, bet mūsu centrā attālināto darba vietu vēlas iekārtot Kūdras ražotāju asociācija. Par sirsnīgu atmosfēru parūpējās muzikālā apvienība „Mati”.

 

Atnākušie veltīja daudz labu vārdu jaunajai kopienas centra vadītājai, vēlot laimi un veiksmi ieceru īstenošanā. Domes priekšsēdētājs V.Bārda atzina – viņam nav ne mazāko šaubu, ka centrs ir atvērts lietderīgi, attīstīsies un kļūs par lielu ieguvumu sabiedrībai. Viņš arī aicināja iedzīvotājus, neatkarīgi no vecuma un interesēm, aktīvi iesaistīties un pilnveidot centra darbību. Lai plānoto izdotos ātrāk paveikt, priekšsēdētājs kopā ar izpilddirektoru M.Kļaviņu domes vārdā centra vadītājai pasniedza dāvanu karti 500 eiro vērtībā. Ar dažādām noderīgām veltēm bija ieradušies arī pārējie sveicēji.

 

Pēc svinīgās daļas visi tika cienāti ar gardu putru, interesentus centra vadītāja izvadāja nelielās ekskursijās pa muižas telpām, bet aktīvākie apmeklētāji jau pievērsās spēļu izmēģināšanai.

 

Noslēgumā S.Vikmane pateicās tiem, kas piedalījās pasākuma tapšanā – Arvīdam Bērziņam, Gunai Bromai, Vivitai Vītiņai, Laurai Sisenei, Dignai Dzelzītei, Guntrai Mauriņai, Vizmai Dukulei, Dacei Tauriņai, Rolandam Vikmanim, Gatim Roļskijam, Ingai Zareckai, z/s “Planči” un z/s “Melderi”. – Paldies Alojas novada domei par atbalstu un zaļo gaismu! Sirsnīgs paldies visiem, kuri ieradās uz atklāšanas pasākumu, un paldies par noderīgajām un skaistajām dāvanām! Visi ik dienas laipni gaidīti šajā kopienas centrā!, – teica vadītāja. 

 

Zanes Šlendakas

teksts un foto

no images were found