Alojas administrācija

Aizvadīts noslēdzošais Latvijas pašvaldību pieredzes apmaiņas brauciens uz Norvēģiju

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) 19. – 20.martā organizēja otro pieredzes apmaiņas braucienu Latvijas pašvaldību pārstāvjiem uz Norvēģiju ar mērķi stiprināt pašvaldību attīstības plānošanas kapacitāti.

 

Braucienā piedalījās Alojas novada, Līvānu novada, Smiltenes novada, Saldus novada, Salacgrīvas novada, Kokneses novada, Jelgavas novada un Jūrmalas pilsētas pašvaldību un projekta īstenotāja – VARAM pārstāvji. Kopumā šis bija projekta* noslēdzošais pieredzes apmaiņas brauciens, kad Latvijas pašvaldību, plānošanas reģionu un VARAM pārstāvji devās uz Norvēģiju. Kopumā projekta ietvaros Latvijas eksperti uz Norvēģiju devās sešas reizes, lai gūtu pieredzi attīstības plānošanā.

 

Brauciena uz Oslo mērķis bija detalizētāk iepazīties ar KOSTRA sistēmu un diskutēt par pieredzes pārņemšanas iespējām Latvijā. Dalībnieki viesojās Skedsmo pašvaldībā, kur redzēja konkrētus piemērus, kā pašvaldība izmanto savā darbā KOSTRAS statistikas datus, kas veicina sasaisti starp attīstības un budžeta plānošanas procesu uzturēšanu vietējās pašvaldības līmenī Norvēģijā. Savukārt Norvēģijas vietējo un reģionālo pašvaldību asociācijas (KS) pārstāve demonstrēja pašvaldību salīdzināšanu, izmantojot viena pakalpojuma vērtēšanas rādītājus no KOSTRA datu bāzes. Brauciena dalībnieki augstu novērtēja KOSTRA sistēmas piedāvātās iespējas Norvēģijas pašvaldībām savstarpēji salīdzināt darbības efektivitāti un ekonomisko pamatotību noteiktu pakalpojumu sniegšanas ietvaros, kā arī vienkāršoto datu iesniegšanas elektronisko formātu.

 

Pieredzes apmaiņas braucienā gūtās zināšanas tiks izmantotas, lai izstrādātu metodisko atbalsta materiālu vietējām pašvaldībām Latvijā, kas veicinātu sasaistes izveidošanu starp attīstības plānošanu un budžeta plānošanu vietējā līmenī. Savukārt 28. un 29.maijā Latvijā ieradīsies Norvēģijas eksperti, kas sniegs savu vērtējumu un ieteikumus sasaistes izveidošanai starp attīstības plānošanu un budžeta plānošanu vietējā līmenī, un iepazīsies ar pilotpašvaldību darba rezultātiem.

 

Pieredzes apmaiņas pasākumi īstenoti Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta Nr.4.3.-24/NFI/INP-002 “Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros.

 

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Tālr. 67026533

e-pasts: prese@varam.gov.lv

www.varam.gov.lv