Aloja

Kas ir Latvijas un Staiceles vidusskolas mazpulks?

mazpulkiŠādu jautājumu Staiceles vidusskolā uzdevām 2014./2015.mācību gada sākumā, jo vēlējāmies atjaunot Kārļa Ulmaņa laikā mūsu skolā jau bijušo. Uzzinājām, ka mazpulku kustības pirmsākumi meklējami Amerikas Savienotajās Valstīs, tieši tur Latvijas IV prezidents, emigrācijā būdams, iedvesmojies un guvis idejas, ka arī Latvijas jaunatnei vajadzīga īpaša organizācija, kas veltītu plašāku uzmanību lauksaimniecībai un sabiedriskās dzīves izkopšanai. K. Ulmanis sāka savas vēlmes aprakstīt presē  un popularizēt kustību, tā rezultātā mazpulki Latvijā nodibināti 1929. gadā, par emblēmu pieņemot četrlapu āboliņa lapiņu, kas mūsu senčiem bijusi laimes nesēja.

 

 

Agrākos laikos četrlapīte latviešiem simbolizējusi gadsimtos atzītās vērtības: prātu – kas ziedojams skaidrām domām, sirdi – taisnībai un kvēlākai sajūsmai, rokas – lai darītu labus darbus, veselību – kas ir cilvēka dārgākā manta, sargājama, lai varētu ilgāk kalpot savai Tēvzemei. Tāpēc mazpulku pats svarīgākais jeb galvenais mērķis ir vienot un audzināt bērnus darbam un mīlestībai pret savu valsti un tautu, dot jaunajai paaudzei pareizu darba izpratni, iemācot to veikt ar mīlestību un apzinot savas zemes vērtību (ievest viņus praktiskajā darba dzīvē – ik gadu ko iesēt, iestādīt un izaudzēt).

 

mazpulksŠobrīd Latvijas lauku bērnu un jauniešu organizācijā darbojas vairāk nekā 130 grupu un viens no tiem – Staiceles vidusskolas mazpulks – nodibināts 2014. gada 23. oktobrī, skolas Ražas svētkos, ievēlot padomi: prezidentu Endriju Maurīti, sekretāri Lilitu Ozoliņu un grāmatvedi Justīni Vītolu (visi 8. klases audzēkņi). Ar vecāku atbalstu šajā organizācijā darbību oficiāli pieteikuši vairāk nekā 40 mūsu skolēnu. Esam gatavi iesaistīties it visā, ko piedāvā Latvijas mazpulku organizācija: gan ar praktiskajiem zemes un lauku darbiem saistītajā, gan izzinošās konferencēs, semināros, projektos un forumos, konkursos un spēlēs, sava darba prezentācijās, popularizēšanā un tirdziņos.

 

Kamēr dārza darbiem laiks vēl auksts, Staiceles mazpulcēni veikuši dažādas aktivitātes. Vispirms Mārtiņdienā ar jautrām dziesmām un pašu gatavotām maskām devāmies pieteikt savu darbību Alojas novada domes deputātiem. Vēl visiem ļoti patika mūsu radītā Ziemassvētku noskaņa un Valentīndienas gaisotne skolā. Noorganizējām dambretes turnīru, Zelta talantu konkursu, 13. februārī piedalījāmies Vislatvijas mazpulku konferencē Rīgā, Ziemeļblāzmas kultūras namā – Augsim Latvijai!, tur uzzinājām daudz jauna par mazpulku darbību un idejām gan Latvijā, gan pasaulē, tika arī doti šīgada uzdevumi, nosaukti audzējamie dārzeņi un augi: sarkanais sīpols un zirņi, protams, pēc bērnu izvēles jebkurš cits dārzenis vai augs (arī eksotiskie). No Staiceles vidusskolas mazpulka uz konferenci aizbraucām trīs: skolotāja Maija Andersone, Sandija Vītola un Endrijs  Maurītis.

 

Tā kā esam iesācēji un mums vēl daudz jāmācās, kopā ar Limbažu sākumskolas grupu 13. marta pēcpusdienā ciemojāmies pie Liepupes vidusskolas pieredzes bagātajiem mazpulcēniem, lai pārrunātu šīgada projektus, ko un kā audzēsim. Kopīgi ne tikai mācījāmies, bet arī lustējāmies un no sirds pateicāmies saviem atbalstītājiem.

Mazpulku reģ. apl.

 

Tāpēc liels paldies par ieinteresētību mūsu darbā un nesavtīgu palīdzību Staiceles pilsētas pārvaldes vadītājam Eināram Bērziņam! Paldies pirmajai Staiceles vidusskolas mazpulka sponsorei Elīnai Lilenblatei – par uzdāvinātajām galda spēlēm! Paldies sponsoram – mūsu sporta skolotājam Aigaram Ragainim! Noteikti aicinām līdzcilvēkus (staiceliešus un citus interesentus) iesaistīties un atbalstīt skolēnu aktivitātes ar savām idejām un devumu, lai kopīgi motivētu jauno paaudzi atgriezties pie zemes un savām saknēm!

 

Visiem esošajiem un nākamajiem Staiceles vidusskolas mazpulcēniem, veiksmi vēlot: lai allaž sirdī labi padarīta darba apziņa, latviskums un valstiskā pašapziņa, izpratne par demokrātiju un pienākumiem, lai arvien skaistāk sakopti būtu mūsu Latvijas lauki!

 

Endrijs Maurītis un Maija Andersone,

Staiceles vidusskolas mazpulka vadītāja